RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Franz Radetzky

 

1900 Tachov

1973 Waldkraiburg (Německo)

O autorovi

Tachovský rodák po studiích na liberecké průmyslové škole absolvoval Státní uměleckou školu v Severočeském muzeu v Liberci (Staatlichen Kunstschule des Nordböhmischen Gewerbemuseums Reichenberg). Poté působil od roku 1921 do roku 1925 jako vedoucí blíže neurčené architektonické kanceláře a v roce 1928 byl jmenován civilním inženýrem. V letech 1925 - 44 působil jako nezávislý architekt v Liberci a takřka souběžně v letech 1930 - 38 jako městský zastupitel. Po válce byl odsunut a od roku 1945 do roku 1952 byl činný na stavebním úřadě v Erfurtu, jehož se stal posléze vedoucím. Poté odešel do tehdejšího západního Německa a působil ve Stutttgartu. Ještě během svého působení v Liberci byl členem Společnosti německých architektů. Vedle své architektonické praxe byl také vášnivým motoristou a tak dlouhá léta figuroval jako ředitel libereckého motoristického klubu. Charakteristickým rysem jeho staveb je výrazný dekor v duchu art deco. Radetzkého tvorba byla zaměřena především na obytné stavby, přičemž jeho klíčovým zadavatelem byl policejní inspektor Adolf Simon. Pozoruhodnou stavbou, ve které se plně uplatnil Radetzkého dekorativismus, je pak Ruprechtický reprezentativní dům (dříve Ruprechtický dvůr).

Stavby na jiných místech

Rekonstrukce radnice v Erfurtu (1946)
Nové divadlo (dnes Stará opera) v Erfurtu (přestavba, 1949)
Lékařská akademie v Erfurtu

Literatura

SEIBT, Ferdinand (ed.); Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern, Band III. N-SCH; R. Oldenbourg Verlag, München 2000 
SOkA Liberec, AM Liberec - VI. díl (Gd), Společnost německých architektů , inv. č. 2202, sign. 24, kart. 803.
SOkA Liberec, AM Liberec - VI. díl (Gd), Klub řidičů Liberec, inv. č. 1592 sig. 155 kart. 718

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

Český rozhlas:
www.radio.cz

Stavby autora

[IMG]

1925 Kuhnova vila.

[IMG]

1928 Projekt baru Rokoko

[IMG]

1929 Dům U Bolavého zubu

[IMG]

1929 Ruprechtický reprezentativní dům

[IMG]

1929 Simonova vila

[IMG]

1937 Masarykovy domy