RSS Facebook

Karta stavby 

Simonova vila

 
Bendlova 24 | Liberec - Staré Město
Kammerberg Strasse
GPS: 50°46'23.884"N, 15°4'49.350"E
Autor:
Franz Radetzky
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1928 - 1929
Sloh:
novoklasicismus s prvky art deco
Lidový název:
Kojenecký ústav
O stavbě

Vila libereckého policejního inspektora Adolfa Simona byla zakomponována do zahrady situované v prostoru mezi dnešní Husovou a Bendlovou ulicí. Jedná se o patrový podsklepený objekt opatřený výraznou žulovou podezdívkou z haklíkového zdiva. Vstupní průčelí je zvýrazněno rizalitem, který vrcholí mohutným štítovým vikýřem. Samotný mírně vyvýšený vstup je opatřen výrazným portikem, na kterém se nachází socha děvčátka s míčem. Mansardovou střechu, původně krytou taškami bobrovkami, dnes pokrývá měděný plech. Střechou prostupuje nápadně zdobný komín, který se významně podílí na výrazu objektu. Celkové hmotové uspořádání vily vykazuje klasicizující tendence. V kontrastu s tím jsou řešeny fasády, pro které je charakteristický dekor v podobě stylizovaných rostlinných motivů a dívčích maskaronů ve stylu art deco a jejich červenožlutá barevnost. Stylizovaný rostlinný dekor je leitmotivem nejen fasád, ale výrazně se též uplatňuje v různých variacích jak v interiéru, tak i na vstupní brance. Dispozičně byl objekt uspořádán dle dobových zvyklostí, tj. s technickým zázemím v suterénu, společenskými místnostmi v přízemí a soukromými místnostmi v patře. Po válce (od roku 1953) začala Simonova vila sloužit jako kojenecký ústav. I díky tomu zůstal zachován její interiér, původní výzdoba, exteriér a tehdejší technické vymoženosti domu v nebývalé míře. Za zmínku stojí zdobené schodiště, krb, vestavěný kout, sedací soupravy i ojedinělé art decové vitráže oken. V současné době je vila opět již soukromým majetkem.

Text Mgr. Petry Šternové, NPÚ Liberec

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Prameny a literatura:

Stavební archiv Magistrátu Liberec, složka 1076/I

Odkazy

Prodej vily:
www.nasliberec.cz

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Liberecký deník:
liberecky.denik.cz

[IMG]

Pohled od severovýchodu

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

pohled od jihu

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

děvčátko nad vstupem severní fasády

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

krb haly v přízemí

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

sedací kout v přízemí

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

podesta schodiště do haly

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

vitraje koupelny

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Vila po rekonstrukci

Foto J. Zeman

[IMG]

půdorys přízemí

stavební archiv Magistrátu města Liberec

[IMG]

půdorys patra

stavební archiv Magistrátu města Liberec