RSS Facebook

Karta stavby 

Rodinný dům v Krásné Vyhlídce

 
Liberec - Horní Hanychov
Ober Hanichen
Autor:
Tereza Janků
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
2010 - 2012
O stavbě

Dům stojí na úpatí ještědského kopce v lokalitě s příznačným názvem Krásná vyhlídka. Je odsud nádherný panoramatický výhled na celé město v pozadí s hřebeny Jizerských hor a Krkonoš, za zády se tyčí Hubáčkův slavný vysílač. Rohový pozemek se nachází v blízkosti lesa a je ohraničený z východní a severní strany veřejnou komunikací. Dům je umístěn na severní části pozemku podél komunikace, s podélnou osou po spádnici, tak aby zahrada byla co nejvíce osluněna, a zároveň všechny obytné místnosti byly orientovány na slunnou stranu, na severní straně jsou naopak užitné místnosti a komunikační prostory. Důležitým aspektem při návrhu byla i orientace obytných místností a rozmístění oken, umožňující výhledy na hřebeny Jizerských hor či na vrchol Ještědu. Dům je koncipován variabilně jako dvougenerační, kdy každé patro může sloužit jako samostatná obytná jednotka. V úrovni přízemí se nachází hlavní vstup z krytého prostoru přístřešku pro automobily, na něž navazuje přilehlá kůlna. Jižní dřevěná terasa umožňuje také přímý přístup z přízemí domu na zahradu. Díky svažitosti terénu bylo výhodné dům z větší části podsklepit a využít tyto prostory pro technické zázemí nebo jako skladovací prostory, je zde i tzv. vlhký sklípek pro uchování brambor a ostatních plodin. Sklep má samostatný vstup na zahradu. Ve zdejších klimatických podmínkách byla důležitou otázkou i nízká energetická náročnost, zejména v oblasti vytápění. Obvodové stěny jsou koncipovány jako třívrstvý sendvič s provětrávanou mezerou; nosné zdivo z tepelně-izolačních tvárnic, tepelná izolace z minerální vlny, provětrávaná mezera a předsazená dřevěná fasáda z modřínových latí, eventuelně z cementovláknitých desek. Okna jsou dřevohliníková s izolačním trojsklem, přičemž vnější vrstva skla je ošetřena tak, aby v zimních měsících propouštěla infračervenou složku slunečního záření a tím dům ohřívala. Stropy jsou skládané z keramických tvárnic, schodiště jsou monolitická, konstrukce krovu je z příhradových vazníků, nosná konstrukce terasy a přístřešku s kůlnou je celodřevěná. U architektonického pojetí stavby, byl důraz kladen na syntézu tradičního pojetí venkovského podhorského domu (sedlová střecha, podélná dispozice, dřevěné obložení fasády) a soudobého komfortu bydlení za použití současných výrazových prostředků a stavebních technologií. Dům nemá za cíl na sebe strhávat pozornost, jen se snaží o moderní aplikaci tradičních principů a materiálů, které na dané území patří.

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Pohledy.

[IMG]

Půdorys patra.

[IMG]

Půdorys přízemí.

[IMG]

Půdorys suterénu.