RSS Facebook

Karta stavby 

Bytový a obchodní dům Theodora Fritze a Anselma Freiberga

 
5. Května 176/5 | Liberec - Staré Město
Schützenstrasse
GPS: 50°46'11.450"N, 15°3'32.584"E
Autor:
Ernst Schäfer
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1929
Sloh:
art deco
Historický název:
Pelzhaus Freiberg & Co.
O stavbě

Zajímavou ukázkou meziválečné činžovní zástavby v Liberci je obytný a obchodní dům čp. 176–I v ulici 5. května, postavený pro Theodora Fritze a Anselma Freiberga v roce 1929 architektem Ernstem Schäferem v oblíbeném art decu. Sedmipodlažní (2 suterény, 5 nadzemních podlaží) dům se sedlovou střechou je vybudován na úzké trojúhelníkové parcele sousedící s radniční budovou. Dominantním prvkem domu je ladné, zaoblené nároží s figurami střelců v historickém oblečení, odkazující k původnímu pojmenování ulice (Střelecká).

Konstrukce domu je tvořena vyzdívaným železobetonovým skeletem s betonovými stropními deskami. Ve spodním suterénu se nacházelo skladiště paliva a kotel ústředního topení, v horním rozsáhlý vinný sklípek se šatnou. Přízemí bylo vyhrazeno kožešnictví Freiberg & Comp., na nějž upomíná dekorativní výzdoba boční fasády, obrácené k divadlu s kožešinovými zvířaty, další patro bylo využíváno pro administrativní účely a zbylá podlaží sloužila k bydlení. Nejpoutavější partií domu je bezpochyby dynamické elegantní nároží s masivní, průběžnou „wagnerovskou“ římsou, hlavní vchod je však situován na bočním průčelí, obráceném k divadlu.Vedle své nesporné architektonické hodnoty objekt vykazuje i značné urbanistické kvality, neboť Ernstu Schäferovi se podařilo geniálně opticky uzavřít průhled z hlavního městského náměstí do ulice 5. května a vytvořit zde novou pohledovou dominantu. Po formální stránce má dům velmi blízko k jen o málo mladšímu bytovému a obchodnímu dvojdomu bratří Lewithů v Náchodě (1930-32) od téhož architekta.

Paralela

Obchodní a obytný dům bratří Lewithů v Náchodě (1930-32), Ernst Schäfer

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Baumeister Ernst Schäfer. Deutsche Baumeister-Zeitung 1932, roč. 10

Literatura a prameny

Baumeister Ernst Schäfer., Deutsche Baumeister-Zeitung 1932, roč. 10, s. 120-121, 125-135
Das Haus der Pelze, Freiberg & Co.. Reichenberger Zeitung, 3. 11. 1929, s. 19
Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 176-I
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006.Praha 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

[IMG]

Půdorys prvního podzemního podlaží na plánové dokumentaci ze srpna 1928.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 176-I

[IMG]

Půdorys 1., 2. a 3. patra na plánové dokumentaci ze srpna 1928.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 176-I

[IMG]

Boční fasády na náměstí Dr. Edvarda Beneše a ulice 5. května na plánu z roku 1928.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 176-I

[IMG]

Dobový snímek domu.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Bytový a obchodní dvojdům bratří Lewithů v Náchodě.

Baumeister Ernst Schäfer. Deutsche Baumeister-Zeitung 1932, roč. 10.

[IMG]

Nároží.

Foto J. Zeman

[IMG]

Nápisy po stranách vstupu do někdejšího kožešnictví na nároží domu se jménem architekta a rokem výstavby.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail nároží s figurami střelců v historickém oblečení.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail dekorativní výzdoby boční fasády obrácené k divadlu s kožešinovými zvířaty odkazujícími na prodejnu Freiberg & Comp.

Foto J. Zeman

[IMG]

Artdecový hlavní vstup na bočním průčelí obráceném do náměstí Dr. Edvarda Beneše.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail zajímavého osvětlení výkladců situovaného na spodní části mohutného bočního arkýře na bočním průčelí, obráceném do náměstí Dr. Edvarda Beneše.

Foto J. Zeman