RSS Facebook

Karta stavby 

Kristiánov

 
Kristiánov | Liberec - Kristiánov
Christianstadt
GPS: 50°45'57.955"N, 15°3'42.416"E
Autor:
Anton Otta
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1788 - 1800
Sloh:
klasicismus
Historický název:
Christianstadt
O stavbě

Někdejší samostatné vrchnostenské město Kristiánov, vybudované na principu zahradního města více než sto let před tím, nežli byla poprvé vydána klíčová kniha Ebenezera Howarda Zítřek. Pokojná cesta ke skutečné reformě (1898), představuje jedno z nejpozoruhodnějších klasicistních založení na našem území. Jednalo se o regulovanou plánovanou výstavbu pod dohledem vrchnosti a za duchovního otce podniku je považován hrabě Kristián Kryštof Clam-Gallas. Kristiánov plnil funkci architektonického předpolí zámeckého areálu a vytvářel reprezentativní pohledovou kulisu hlavní příjezdové komunikace k zámku od Prahy.

Sídliště bylo vybudováno ve dvou fázích. Během první (1788-1796) bylo po obou stranách dnešní ulice 8. Března (zamýšlené a projektované jako podlouhlé náměstí) postaveno celkem 12 volně stojících domů, na každé straně po šesti. Za druhé fáze (1795-1800) bylo v roce 1795 vytyčeno druhé náměstí, které mělo mít půdorys pravidelného čtverce, ovšem kvůli svažitému terénu a z důvodu lepšího obestavění bylo v letech 1795–96 zmenšeno na své západní straně o jeden blok. Uprostřed náměstí byl původně gloriet kryjící studnu, od něhož se paprskovitě rozbíhalo lipové stromořadí (odtud původní název Lipové náměstí – Linden Platz), který později nahradil nerománský kostel od Gustava Sacherse, zbořený v 70. letech 20. století.

Paralela

Nový Bor (1783-87), panský inženýr Emanuel Kleinwächter

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura:

KÜHN, Karl Friedrich. Das Steinerne Burgerhaus in Stadt und Land Reichenberg, Reichenberg 1936
KÜHN, Karl Friedrich. Topographie der Historischen und Kunstgeschichtlichen Denkmale im Bezirke Reichenberg,. Prag, Wien, Brün, 1934
MACEK, Petr, URBAN, Jan. Liberec – zámek, stavebně historický průzkum,. SÚRPMO Praha 1986
OTTLOVÁ, Petra. Kristiánov (Liberec V) - vznik zahradního města na konci 18. století,. (Bakalářská práce na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) Ústí nad Labem 1999
ŠKABRADA, Jiří; EBEL, Martin. Pozdně barokní domy v Novém Boru a jejich projekty. In JIROUTEK; Jiří, KRUML, Miloš (et al.). Historická architektura. Věda. Výzkum. Praxe. Sborník k poctě M. Pavlíka.. Praha: Jalna 1995. s. 173-177

ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

[IMG]

Veduta Kristiánova z roku 1807

[IMG]

Půdorysná osnova Kristiánova na nejstarším dochovaném plánu města, datovaného do r. 1844, nicméně zachycujícím stav kolem r. 1833.

[IMG]

Půdorysná osnova Kristiánova na plánu města z r. 1858.

Archiv J.Zemana

[IMG]

Půdorysná osnova Kristiánova na plánu města z r. 1932.

Archiv J.Zemana

[IMG]

Plán glorietu na nám. Českých bratří.

KÜHN, Karl Friedrich. Das Steinerne Burgerhaus in Stadt und Land Reichenberg, Reichenberg 1936

[IMG]

Historická fotografie s již zbořeným domem čp. 36-V na nám. Českých bratří, jehož místo zaujala rozložitá budova banky od Ernsta Schäfera.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Jižní strana nám. Českých bratří, na níž je patrný rozvolněný a provzdušněný půdorys protozahradního města.

Foto J. Zeman

[IMG]

Typický reprezentant zástavby Kristiánova.

Foto J. Zeman

[IMG]

Brutálně přestavěný klasicistní dům čp. 54-V v ul. Boženy Němcové, dnes sídlo Jednoty bratrské na archivní fotografii pořízené během výstavby sídliště Bída II.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Nejvýstavnější dům bývalého Kristiánova, který si nechal postavit pražský obchodník a faktor Johann Georg Berger (1791).

Foto J. Zeman