RSS Facebook

Karta stavby 

Tělocvična se sprchovými lázněmi

 
Americká - Beskydská | Liberec - Jeřáb
Lange Gasse - Fousek Strasse
GPS: 50°45'31.910"N, 15°2'20.785"E
Autor:
Max Kühn
Účel stavby:
Sportovní stavba
Výstavba:
1931 - 1934
Sloh:
Klasicizující funkcionalismus
Historický název:
Turnhale mit Bad in Stadtteil Kranich
O stavbě

Polyfunkční projekt tělocvičny se sprchovými a vanovými lázněmi čp. 779–III v Beskydské ulici ve čtvrti Jeřáb vypracoval v letech 1931–34 architekt Max Kühn. Samotné realizaci předcházel soutěžní projekt na sprchové lázně s tělocvičnou pro město Liberec z roku 1929, za který Kühn obdržel první cenu. Výsledný objekt se však od monumentálního a mnohem tradičněji pojatého návrhu značně liší, přičemž důvodem byla v tomto případě nejspíše počínající finanční krize. V kontextu Kühnovy tvorby je zde nezvyklá volba funkcionalistických forem. I přesto však částečně navazuje na architektovu tradicionalistickou tvorbu, což je zřejmé zejména na fasádách s výraznými římsami a šambránových oknech. Elegantní, horizontálně pojatá budova je složena z několika kubických těles s ušlechtilým, předsazeným loubím neseným subtilními sloupy. Kvality budovy vynikají ještě více v kontrastu s bočním křídlem dnešní SOŠaG v ulici Na Bojišti, navrženým v roce 1926 ve výrazně tradicionalistických formách. Dominantní patrový hlavní sál o rozměrech 25x13 m, je krytý nízkou valbovou střechou, ostatní partie objektu mají plochou střechu. Přestože byl prostor primárně určen pro cvičení, byl vzhledem k existenci podia využíván i pro koncerty. Zároveň se uvnitř objektu nacházela i místnost, určená k promítání filmů a dále pak místnosti vyhrazené lázeňskému provozu - šatny, sprchy a vany. Díky decentní, vyvážené skladbě hmot má objekt až klasicizující nádech, podtržený předsazeným subtilním loubím.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
KERL, Karl. Die neue Turnhalle am Kranich in Reichenberg
Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg für des Jahr 1935, Reichenberg 1934, s. XI-XII.
RÜCKER, Friedrich: Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.
SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce,Turnhalle mit Bad am Kranich. kat. č. 1134, sign. K/3e
Turnhalle mit Bad im Stadtteile „Kranich.“ Reichenberger Zeitung, 1. 1. 1933, s. 5
Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 779-III
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Projekt nerealizované varianty z roku 1929, celkový pohled z gotizujícího průjezdu do Americké ulice

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930

[IMG]

Projekt nerealizované varianty z roku 1929, půdorys přízemí

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930

[IMG]

Situace

SOkA Liberec

[IMG]

Zadní trakt a hlavní (severní) průčelí na plánové dokumentaci z července 1931.

SOkA Liberec

[IMG]

Východní průčelí na plánové dokumentaci z března 1932.

SOkA Liberec

[IMG]

Fotografie z doby těsně po dostavbě

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg für des Jahr 1935, Reichenberg 1934

[IMG]

Gotizující průjezd vedoucí k budově lázní z Americké ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled na budovu lázní od západu

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí s předsazeným loubím, neseným subtilními železobetonovými sloupky

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do loubí od západu

Foto J. Zeman