RSS Facebook

Karta stavby 

Obchodní dům Baťa

 
Soukenné náměstí 23/10 | Liberec - Jeřáb
Neuplatz, Tuchplatz, Konrad Henlein Platz, Gottwaldovo nám.
GPS: 50°46'1.930"N, 15°3'22.921"E
Autor:
Vladimír Karfík
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1931 - 1932
Sloh:
funkcionalismus
Historický název:
Dům služby Baťa
O stavbě

Obchodní dům firmy Baťa byl postaven na místě starší klasicistní zástavby (dům z 50. let 19. století navrhl liberecký stavitel Antonín Hollub). Demolicí uvolněná stavební parcela na obchodně značně výhodném a rušném místě nároží dnešní Pražské ulice (dříve Schücker Str.) a Soukenného náměstí byla značně malá, což se odrazilo na vertikalitě stavby. Jedná se o devítipodlažní objekt železobetonové konstrukce se zaobleným nárožím a s nadvakrát ustoupenými horními podlažími (zasunuté sedmé a osmé patro a následně i poslední deváté). Elegantní směrem vzhůru se zužující budovu tvoří rytmicky se střídající pásy oken probíhající přes zaoblené nároží a užší omítané parapety Mírně za uliční čáru zapuštěný parter s prosklenými výkladci, opaxitovým a syenitovýn obkladem v úrovni soklu má hlavní vstup do prodejních prostor v zaobleném nároží. Vedlejší vchod, kterým je přístupné vnitřní schodiště se nachází na straně budovy v dnešní Revoluční ulici. Interiér objektu byl řešen v duchu zásad moderního prodeje s přihlédnutím k maximální využitíelnosti otevřených obchodních ploch. Nezbytné provozní, komunikační a sociální zázemí obchodu bylo situováno v pravé části půdorysu. Kancelářské prostory se nacházely v posledních podlažích. Přidružené služby související s obchodní strategií firmy Baťa, jako např. manikúra, pedikúra, správka obuvi, masáže apod. se nacházely buď v horních podlažích nebo byly situovány v zadní části půdorysu. V roce 1992 byl obchodní dům v restituci vrácen původnímu majiteli a slouží i nadále účelu, pro který byl postaven.

Text Mgr. Petry Šternové, NPÚ Liberec

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Podobné stavby jinde:

Usti-Aussig.net
Teplice-Teplitz.net

Prameny a literatura:

Stavební archiv Magistrátu Liberec, složka 23/III
Stavitel, 14. roč. ,Praha 1934, s. 159
KARPAŠ, Roman (ed.): Kniha o Liberci, Liberec 1996, s. 297 – 298, 535
LUKEŠ, Zdeněk: Architektura 20. století, Katalog výstavy Deset století architektury, Praha 2001, s. 172
RANDÁČEK, Jan: Liberecká architektura v letech 1895 – 1945, DP Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 1998
TECHNIK, Svatopluk: Liberecké domy hovoří, sv. 2., Liberec 1993

Odkazy

Baťa: export architektury aneb ze Zlína až do Indie:
www.stavebni-forum.cz

Rekonstrukce:
www.arch.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

TOPOMOMO:
topomomo.eu

Technické památky:
www.technickepamatky.cz

Turistika cz:
www.turistika.cz

archindex cz:
www.archindex.cz

[IMG]

fotografie exteriéru

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

detail vstupu

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

fotografie parteru po úpravách v roce 1947

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

dobová fotografie 1934

časopis Stavitel z roku 1934, s. 159

[IMG]

historická dokumentace

Roman Karpaš (ed.): Kniha o Liberci, Liberec 1996, s. 298

[IMG]

projekt domu č.p. 23, 1930 - situace

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys čtvrtého až pátého patra

Časopis Stavitel z roku 1934, s. 159

[IMG]

Řez

Časopis Stavitel z roku 1934, s. 159

[IMG]

projekt domu č.p. 23, nedatováno, firma Ing. Fanta a spol., pohled ze Soukenného náměstí,

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Schodiště

Foto J. Zeman