RSS Facebook

Karta stavby 

Hraniční sloupy na Frýdlantsku

 
Srbská
Srbská, Nové Město pod Smrkem, Habartice
Autor:
Josef Havlíček
Účel stavby:
Dopravní stavba
Sloh:
Purismus
O stavbě

Hraniční sloupy, jejichž autorem je architekt Josef Havliček a sochař Bedřich Stefan, se začaly objevovat u československých hranic ve 30. letech minulého století. Netradiční mezníky ve tvaru vlajky, kterou doplňoval i státní znak, se postupně staly symbolem předválečné republiky. Jak poznamenávají sami autoři v průvodním dopise k návrhu: "Považovali jsme za správné, aby sloup byl dosti masivní, v řešení znaku vlasti konservativní a heraldický, jak se sluší na mocenské postavení naší republiky a celkem tvaru elegantního, spíše než neohrabaně výtvarného." Návrh pochází z let 1923-1924 (vznikl tedy ještě v průběhu architektových studií), kdy Havlíček obeslal spolu s B. Stefanem (autorem litinového státního znaku) soutěž vypsanou za tímto účelem ministerstvem veřejných prací návrhem s heslem "Č.S.R." Po roce 1938 byly německými úřady sloupy systematicky ničeny a odstraňovány. Každý sloup vážil cca 140 kg a byl vyroben z lisovaného ocelového plechu. Státní znak byl litinový a barvy smaltované. In situ se bohužel v našem okrese nedochoval žádný, nicméně poražený hraniční sloup z Hrádku nad Nisou se nachází ve sbírkách Severočeského muzea v Liberci.

Kde hraniční sloupy stály

Srbská
Nové Město pod Smrkem
Habartice

Literatura

HAVLÍČEK, Josef. Návrhy a stavby. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1964
VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint, 2013

[IMG]

Pracovní náčrtek vítězného návrhu

VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu.

[IMG]

Návrh umístění hraničního sloupu v krajině

HAVLÍČEK, Josef. Návrhy a stavby.

[IMG]

Hraniční přechod Strassberg-Nové Město pod Smrkem

VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu.

[IMG]

Hraniční přechod Seidenberg-Habartice

VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu.

[IMG]

Hraniční přechod Hartmannsdorf-Srbská

VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu.

[IMG]

Situační plán hraničního přechodu Hartmannsdorf-Srbská

VOBORNÍK, Petr. Hraniční orientační sloupy Č.S.R.: vznik a vývoj symbolu samostatného československého státu.