RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Franze Schmitta

 
Zámecká 39 | Český Dub
Böhmische Aicha
GPS: 50°39'46.026"N, 14°59'40.017"E
Autor:
Gustav Sachers
Spoluautor:
Karl Eduard Adolf Petzold
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1873 - 1874
Sloh:
Přísný historismus
Aktuální název:
Domov důchodců Český Dub
Lidový název:
Zámeček
O stavbě

Luxusní vila postavená pro vlivného průmyslníka Franze Schmitta (1818–83) vznikla na místě někdejšího panského dvora, zakoupeného od Rohanů. Autorem velkoryse pojatého objektu, demonstrujícího sílu a postavení rodiny Schmittů byl liberecký architekt Gustav Sachers, mj. tvůrce nejstarší liebiegovské vily v Liberci. Tak jako v Liberci i zde Sachers vycházel z mnichovsky orientované architektury tzv. přísného historismu. Do současné doby se zachovala i část původních honosných interiérů, zejména velký salon s bohatou štukovou výzdobou a dvěma krby se zrcadly a secesní jídelna z roku 1907 s dubovým táflováním a náročnou řezbářskou výzdobou, vybudovaná zřejmě na základě projektu vídeňského architekta Wilhelma Klingenberga. Podobu anglického krajinářského parku vtiskl zahradě obklopující vilu v roce 1869 věhlasný zahradní architekt Eduard Petzold, autor proslulého parku v Muskau. Za jeho angažováním stojí zřejmě příbuzenský vztah Schmittů k rodině Liebiegů, neboť o rok dříve Petzold vypracoval pro panství Johanna Liebiega ve Smiřicích svůj první projekt v Českých zemích.  Svým řešením vykazuje vila řadu styčných prvků se svým libereckým vzorem, ovšem jeho kvalit nedosahuje. Zajímavým prvkem exteriéru pak byla rozsáhlá zimní zahrada, tvořená litinovou konstrukcí se skleněnými výplněmi a centrální kupolí, zbytečně odstraněná po rokce 1945.
Vila je součástí širšího areálu, zahrnujícího tiskárnu vlněných látek Franz Schmitt, tzv. Horní továrnu v bezprostředním sousedství vily a také přilehlou dělnickou kolonii, tzv. Šestidomy (čp. 53–58), sloužící k ubytování zaměstnanců továrny, kterou navrhl rovněž Gustav Sachers. V současné době vila slouží jako domov důchodců.

Předobraz

vila Johanna Liebiega ml. v Liberci

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

ANDĚL, Rudolf a TECHNIK, Svatopluk. Český Dub: 1291-1991. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1991.
EDEL, Tomáš. Českodubsko v památkách 12.-20. století. Český Dub: Podještědské muzeum, 2006.
ŠTERNOVÁ, Petra, ed. a FREIWILLIG, Petr. Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji: okres Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, 2010.
RESSEL Anton F.: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes Stadt und Land. Reichenberg 1905
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

Odkazy

Stránky domova důchodců:
www.ddceskydub.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

registr VCPD:
www.industrialnitopografie.cz

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

[IMG]

Historický pohled na areál továrny s vilou v pozadí

Podještědské muzeum Český Dub

[IMG]

Kresba areálu vily v popředí s továrnou a dělnickou kolonií Šestidomy v pravém rohu

Podještědské muzeum Český Dub

[IMG]

Dobová kresba areálu

Podještědské muzeum Český Dub

[IMG]

Malba továrního areálu s vilou v pozadí

Podještědské muzeum Český Dub

[IMG]

Dobový snímek vily se zimní zahradou

RESSEL Anton F.: Heimatskunde des Reichenberger Bezirkes Stadt und Land

[IMG]

Celkový pohled na vilu

Wikipedie

[IMG]

Vstupní část vily

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail štítu s antikizující figurální výzdobou

Foto J. Zeman

[IMG]

Průčelí vily

Wikipedie

[IMG]

Vstupní vestibul

webové stránky domova důchodců

[IMG]

Pohled do salonu s krbem

webové stránky domova důchodců

[IMG]

Secesní jídelna

webové stránky domova důchodců