RSS Facebook

Karta stavby 

Družstevní dům ve Šlikově ulici

 
Šlikova | Liberec - Horní Růžodol
Ober Rosenthal
GPS: 50°45'21.186"N, 15°3'27.983"E
Autor:
Alois Vavrouš - (Alois Vavrouš a syn)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1931 - 1932
Sloh:
Tradicionalismus s prvky expresionismu
O stavbě

Součástí družstevního trojdomu ve Šlikově ulici v prostoru tzv. „Českého kopce“ byl i Lidový dům s kinem Lípa, postavený pro stejnojmenný spolek na zřízení domu Národní jednoty severočeské v Horním Růžodole. Největší a nejkvalitnější realizace této kanceláře na Liberecku se vyznačuje netradičním architektonickým řešením, kombinujícím dobové tradicionalistické tendence s prvky expresionismu (centrální vstupní partie), vnášejícími dynamiku do jinak poměrně statického tělesa domu. Vysokou úroveň má i urbanistické řešení objektu, který citlivě navazuje na terénní konfi guraci a sleduje průběh komunikace, čímž vznikl půdorys ve tvaru široce rozevřeného písmene V. Stejně jako v případě činžovních domů v Kubelíkově ulici převažovaly malometrážní byty. V parteru se kromě obytných prostor nacházely rovněž obchody (mj. prodejna tabáku) a garáže s dílnou a čistírnou automobilů. Většina bytů sestávala z předsíně, pokoje, kuchyně, koupelny, spíže a toalety. Rozsáhlá novostavba Lidového domu s kinem Lípa, které svého času patřilo k největším v Liberci, byla situována v dvorním traktu domu. V meziválečném období představovala společenské a kulturní centrum českých obyvatel Růžodolu i sousední Rochlice. Na rozdíl od obytného domu však Lidový dům prošel řadou znehodnocujících úprav, a proto se dochoval pouze torzálně. Volba kanceláře Alois Vavrouš a syn nebyla náhodná, neboť měla s hraničářskou výstavbou v pohraničí bohaté zkušenosti – namátkou lze zmínit současně budovaný družstevní dům v Trutnově (1931), zbořené domy Stavebního družstva v Mostu (1931) či avantgardní činžovní dům v Teplicích, postavený pro družstvo Bytová péče v roce 1931.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

ARCH. ALOIS VAVROUŠ A SYN, STAV. Návrhy a stavby firmy arch. Alois Vavrouš a syn, stav. v Praze VIII v roce 1892-1932. V Praze: Nákladem fy A. Vavrouš a syn, 1932.

Literatura a prameny

ARCH. ALOIS VAVROUŠ A SYN, STAV. Návrhy a stavby firmy arch. Alois Vavrouš a syn, stav. v Praze VIII v roce 1892-1932. V Praze: Nákladem fy A. Vavrouš a syn, 1932.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 405-VII.
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

[IMG]

Střední partie na výřezu plánové dokumentace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Kino Lípa, celková situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Návrh domu ve Šlikově ulici

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

Dobový snímek činžovního trojdomu občanského družstva

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

Hlavní průčelí domu na dobové fotografii

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

Kino Lípa - pohled do hlediště

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

Kino Lípa - Foyer na balkónu

Repro z: Alois Vavrouš a syn, 1892-1932, stavby, návrhy. Praha: vydáno samonákladem, 1932.

[IMG]

Centrální partie domu, současný stav

Foto: J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled na dům

Foto: J. Zeman

[IMG]

Expresivní zakřivení hlavního průčelí

Foto: J. Zeman