RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG][IMG]

Alois Vavrouš a syn

 

1892

Praha

O organizaci

Mimořádně plodná meziválečná architektonická firma měla své sídlo v Praze-Libni, v honosné tradicionalistické vile, situované v ulici Na stráži 1306/5. Jejím zakladatelem byl Alois Vavrouš s nímž začal později spolupracovat jeho syn Čestmír. Bližší informace o poválečných osudech kanceláře však bohužel nemáme. Se stavbami ateliéru se lze setkat vedle Prahy, Liberce a Teplic také ve Dvoře Králové či dokonce na Zakarpatské Rusi (dnešní Ukrajina).

Stavby v teplickém okrese

Dům družstva "Bytová péče"

Stavby na jiných místech

Vila Čestmíra Vavrouše se sídlem firmy, Praha-Libeň, ulice Na stráži

Činžovní a obchodní dům B. Holovského, Praha-Vinohrady

Literatura

ARCH. ALOIS VAVROUŠ A SYN, STAV. Návrhy a stavby firmy arch. Alois Vavrouš a syn, stav. v Praze VIII v roce 1892-1932. V Praze: Nákladem fy A. Vavrouš a syn, 1932.
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

Stavby organizace

[IMG]

1932 Družstevní dům ve Šlikově ulici

[IMG]

1933 Družstevní obytný blok v ulici Na Valech