RSS Facebook

Karta stavby 

Družstevní obytný blok v ulici Na Valech

 
Na Valech-Vrchlického | Liberec - Ruprechtice
Ruppersdorf
GPS: 50°47'16.213"N, 15°3'55.217"E
Autor:
Alois Vavrouš - (Alois Vavrouš a syn)
Stavitel:
Vladimír Krýš
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1932 - 1933
Sloh:
Tradicionalismus
O stavbě

Mohutný, velkoryse koncipovaný obytný blok čp. 517 byl postavený v roce 1933 na nárožní parcele mezi ulicemi Vrchlického a Na Valech. Rozložitý objekt vybudovaný na půdorysu písmene U se vyznačuje nepřehlédnutelnými klasicizujícími formami a je reprezentantem umírněnější polohy Krýšovy tvorby. Dominantním prvkem všech tří průčelí jsou mělké centrální rizality, završené masivními trojúhelnými frontony. V průběhu stavebních prací došlo k menším úpravám fasád, které částečně potlačily výrazně klasicizující nádech původního návrhu se štukovými pilastry, rytmizujícími střední rizality bočních průčelí. Blok se skládá ze tří, vzájemně propojených domů, přičemž Krýšovy se podařilo výrazně monoblokový charakter objektu odlehčit za pomoci elegantních, zaoblených nároží a dvou vertikálních balkónových pásů na hlavním průčelí. Návrh pochází z roku 1932 a stavbou byla pověřena známá firma Alois Vavrouš a syn. Racionálně řešený půdorys je koncipován jako trojtrakt se střední chodbou s malometrážními byty po stranách. Přístup do domu umožňovali čtyři vstupy, dva po stranách rizalitu na hlavním průčelí a zbylé dva na konci postraních křídel.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 517-XIV.
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys suterénu

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys prvního patra

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys druhého patra

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Podkroví

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Jižní průčelí

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Západní průčelí

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Řez

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do vnitrobloku

Foto J. Zeman

[IMG]

Nároží domu

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled z ulice Vrchlického

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled z ulice Na Valech

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail nárožní části

Foto J. Zeman