RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Vladimír Krýš

 

1897 Malšovice u Hradce Králové

1951 Turnov

O autorovi

Architekt a stavitel Vladimír Krýš se narodil v rodině obchodníka Gustava Krýše. Po absolvování měšťanské školy v Turnově se vyučil zedníkem u českodubského zednického mistra Josefa Rybáře a stavitele Eduarda Arlta. Poté byl zaměstnán u stavební firmy Österreichisch-Ungarische Baugesellschaft a podílel se na stavbě cukrovaru a rafinerie v Hrušovanech. V srpnu 1916 nastoupil vojenskou službu, ve které setrval až do roku 1920. Po válce absolvoval kurz geodézie a kartografie na Karlově univerzitě v Praze a začal navštěvovat pokračovací kurz na Státní průmyslové škole na Smíchově, který však vzhledem k tomu, že byl přidělen jako kartograf a kreslič k Francouzskému generálnímu štábu pod vedením generála Pellého, nedokončil. Po završení vojenské služby nastoupil do českodubské firmy Josef Najman, kde zastával funkci políra a kresliče a posléze se stal zástupcem majitele a později i tichým společníkem firmy, když vedl její turnovskou filiálku. Mezi lety 1920 až 1922 také absolvoval mistrovskou školu stavební v zednickém oddělení při Státní průmyslové škole v Praze na Smíchově. V roce 1927 si pak založil vlastní firmu s názvem architekt Vladimír Krýš, stavitel, Turnov. Krýšův tvůrčí rozptyl byl velmi rozmanitý a zahrnoval jak realizace v duchu expresivní moderny, tak i klasicizující tradicionalistické objekty, později ovlivněné zdrženlivým funkcionalismem.

Stavby na jiných místech

Vila Antonína Žáka v Turnově (1928-29)
Vlastní vila v Turnově (1929-30)
Loumova vila v Turnově (1930-31)
Husův sbor v Turnově (1937-39)
Husův sbor v Semilech (1937-39)

Literatura

ŠTERNOVÁ, Petra. Moderní bydlení v Turnově,, Z Českého ráje a Podkrkonoší 2010, č. 23
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

hrady cz:
www.hrady.cz