RSS Facebook

Karta stavby 

Centrum Vlasty Buriana

 
Široká 38 | Liberec - Nové Město 179
GPS: 50.7689392N, 15.0530064E
Autor:
Pavel Šťastný
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
2013 - 2015
O stavbě

Záměrem investora bylo vybudovat nový objekt pro společensko-kulturní centrum pro prezentaci života libereckého rodáka Vlasty Buriana. Centrum nabízí řadu volnočasových a vzdělávacích aktivit.
Parcela určená pro výstavbu se nachází v historické lokalitě města poblíž centra Liberce. Objekt doplňuje volnou proluku, snaží se doplnit město, městskou část, která je poničená zásahy doby a nečinností vlastníků nemovitostí a developerů. Dům se snaží dodržet měřítko, uliční čáru, typologii, tvarosloví, rytmiku. Dům je čtyřpodlažní, nepodsklepený.
Hmotové řešení nové navržené stavby vychází z výšky a hmoty sousedního bytového domu a snaží se na něj navázat. V obou čelních pohledech drží novostavba linii římsy. Valbová střecha je důsledkem hledání hmoty, která bude co nejméně zastiňovat dům naproti přes ulici. Objekt má půdorysnou stopu, která vychází z tvaru parcely a půdorysné stopy sousedního objektu. Barevné a materiálové jednolitosti vnějšího pláště včetně průčelí a střechy je dosaženo opláštěním z břidlice, obklad je použit jak na plášti tak střeše. Členění oken je kompozičně symetrické na dílčích pohledových fasádách a snaží se převzít rytmiku okolních činžovních domů.
Hlavní vstup do objektu je z jihozápadní strany z ulice Široká. Vstup pro zaměstnance je orientován do dvora. V přízemí se nachází vstupní hala s možností lehkého občerstvení, místnost pro personál a sociální zařízení. Návštěvník centra dále pokračuje po schodišti či výtahem do dalších nadzemních pater, kde se nacházejí společenské místnosti, určené volnočasovým aktivitám, výstavám, projekcím apod.
Konstrukční systém je zvolen jako kombinace železobetonového sloupového a stěnového systému. Stropní konstrukce ve všech podlažích je tvořena železobetonovými trámy po obvodě a železobetonovou stropní deskou. Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové kotvené do schodišťových a výtahových stěn. Nosná konstrukce střechy je tvořena šikmými železobetonovými deskami, které jsou kotveny do obvodových trámů a jsou podepřeny monolitickými stěnami schodiště a výtahové šachty. Vodorovnou tuhost zajišťuje komunikační jádro s plnými železobetonovými stěnami. Objekt je založen na pilotách do únosného skalního podloží.
Stavba získala čestné uznání Grandprix architektů v roce 2015.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Centrum Vlasty Buriana:
www.vlasta-burian.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

detail břidlicové fasády

Pavel Šťastný

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

Pavel Šťastný

[IMG]

situace

Pavel Šťastný

[IMG]

půdorys 1.NP

Pavel Šťastný

[IMG]

půdorys 2.NP

Pavel Šťastný

[IMG]

půdorys 3.NP

Pavel Šťastný

[IMG]

půdorys 4.NP

Pavel Šťastný

[IMG]

řez

Pavel Šťastný

[IMG]

řez

Pavel Šťastný

[IMG]

čelní pohled

Pavel Šťastný