RSS Facebook

Karta stavby 

Terasové domy

 
Na Čekané | Liberec - Starý Harcov
GPS: 50.7774394N, 15.0851667E
Autor:
Jaromír Vacek
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1968 - 1972
O stavbě

Terasové domy od architekta Jaromíra Vacka jsou pravděpodobně vůbec první realizací tohoto typu bydlení na území tehdejšího Československa. Návrh zdařile využil přirozený svah o sklonu přibližně 28 procent. Byty jsou rozmístěny podél celkem pěti společných chodeb, které půdorysně sledují přirozený terénní zlom. Všechny byty jsou přístupné z chodeb a mají shodné půdorysné uspořádání. Kuchyně a jednu z ložnic Vacek navrhl osvětlit pomocí bazilikálních oken, které se v exteriéru objeví pod další vyšší terasou. Naproti tomu obývací pokoj a dvě ložnice orientoval na osluněnou terasu. Terasy nespočívají přímo na stropu spodního bytu, ale na náspu nad střechou chodby a zadním traktem níže položeného bytu. Díky tomuto neobvyklému uspořádání projekt zaručil obyvatelům větší soukromí, bez pohledu sousedů z horních bytů. Součástí areálu domů jsou garáže, nápaditě situovány nad samotnými domy, čímž byl eliminován hluk a zápach automobilů od obytné části.

Kde domy najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu, složka domů čp. 497-501.
HALÍK, Pavel (et al.). Slavné vily Libereckého kraje. Praha: Foibos 2008.

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
slavnestavby.cz

[IMG]

Letecký pohled

mapy.cz

[IMG]

Letecký pohled, celková situace i s tzv. Wolkerákem

mapy.cz

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Situace

SML, ASÚ

[IMG]

Výřez z PD, východní pohled

SML, ASÚ

[IMG]

Výřez z PD, západní pohled

SML, ASÚ

[IMG]

Řez

SML, ASÚ

[IMG]

Projekt krbu

SML, ASÚ

[IMG]

Garáže

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled z chodníčku, spojujícího jednotlivé domy

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail domu

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled od lesa

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vchodu

Foto J. Zeman