RSS Facebook

Karta stavby 

Reálná škola

 
Husova 142/44 | Liberec - Kristiánov
Heinrich Liebig Strasse
GPS: 50°46'17.130"N, 15°4'12.302"E
Autor:
Oskar Rössler
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1913 - 1914
Sloh:
Neoklasicismus s prvky pozdní secese
Aktuální název:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Historický název:
Staatsoberrealschule
Lidový název:
Husovka
O stavbě

V letech 1913-14 byla na Husově třídě na základě projektu z roku 1910 postavena budova státní reálné školy, v níž začalo vyučování 5. ledna 1914. V roce 1934 se pak změnila na německé státní gymnázium. Novostavba vykazuje řadu styčných prvků s Rösslerovou předchozí realizací, textilní školou v Jablonecké ulici. To se projevuje především v téměř identické centrální část, která je tentokrát důsledně situována ve střední partii hlavního průčelí. Objekt má půdorys ve tvaru mírně deformovaného písmene L. Nižší boční křídla s tělocvičnou a byty personálu a učitelského sboru se obrací do ulic Chelčického a Klášterní. Monumentalita budovy vyniká ještě více než v případě textilní školy, což je zapříčiněno její polohou na pohledově exponované parcele. Ta se nachází při vyústění přímé linie Vítězné ulice do Husovy třídy, kterou architekt opticky uzavírá, a vytváří tak pohledovou dominantu z promenádní Masarykovy třídy. Ve svém zdařilém řešení Rössler částečně vycházel ze svého staršího nerealizovaného a velkorysého projektu na novou libereckou galerii, který zahrnoval i komplexní plán zástavby Husovy ulice po ukončení ambiciózní výstavy, pořádané v roce 1906 a který byl publikovaný v časopise Severočeského muzea v Liberci.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 142-V
SCHINDLER, Heinrich. Ein interessantes baukünstlerisches Projekt,, Zeitschrift des Nordböhmischen Gewerbemuseums 1907, č. 3-4, s. 83-88
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

Odkazy

stránky školy:
www.zskola.cz

článek o výročí školy na stránkách Libereckého deníku:
liberecky.denik.cz

článek o stoletém výročí na portálu idnes.cz:
liberec.idnes.cz

[IMG]

Rösslerův nerealizovaný projekt

Zeitschrift des Nordböhmischen Gewerbemuseums 1907

[IMG]

Rösslerův nerealizovaný projekt

Zeitschrift des Nordböhmischen Gewerbemuseums 1907

[IMG]

Situace

Stavební archiv Magistrátu města Liberec

[IMG]

Výřez z návrhu hlavního průčelí

Stavební archiv Magistrátu města Liberec

[IMG]

Dominantní poloha koly na historickém snímku Vítězné ulice

KERL, Karl. Reichenberg 1929.

[IMG]

Dobová reklama architekta Rösslera s kresbou školy, jeho největší a nejoceňovanější realizace

Das Einfamilienhaus fur Beamte und Arbiter. Reichenberg: Selbstverlag der Reichenberger Messe 1925

[IMG]

Celkový pohled na školu

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail střední části průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vstupní části

Foto J. Zeman