RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Oskar Rössler

 

1878 Mšeno nad Nisou

1928 Liberec

O autorovi

Oskar Rössler absolvoval Státní průmyslovou školu v Liberci (dnešní SPŠSE a VOŠ, Masarykova ul.) a následně vystudoval architekturu na Vysoké škole technické v Darmstadtu, zřejmě u Erwina Maxe a Karla Hofmanna. V roce 1905 se pak usadil jako nezávislý architekt v Liberci, kde se jako jeden z prvních zabýval otázkami soudobého urbanismu, o čemž svědčí mj. nerealizovaný velkorysý projekt na novou libereckou galerii, který zahrnoval i komplexní plán zástavby Husovy ulice po ukončení ambiciózní Výstavy českých Němců, pořádané v roce 1906. Jeho ateliérem prošel v rámci praxe také mladý Oskar Baudisch. Pro Rösslerovu tvorbu bylo typické spojení pozdní geometrické secese, do které pronikaly výrazné neoklasicistní vlivy, které později v jeho tvorbě převládly. Svůj ateliér měl v Liberci v dnešní Tyršově ulici a také v Jablonci nad Nisou v dnešní Podhorské ulici. Zároveň byl člnem liberecké župy Spolku německých architektů v Československu. Během své praxe se věnoval jak činžovním a rodinným domům (mj. na základě jeho projektu vzniklo i několik domů v Liebiegově městečku), tak i průmyslovým stavbám či školám.

Stavby na jiných místech

Exportní dům firmy Haasis v Jablonci nad Nisou
Někdejší továrna Haasis na galalitové zboží v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Tovární ul.
Okresní starobinec v Chebu (1928-29)

Literatura

THIEME, Ulrich; BECKER, Felix (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Leipzig: Seemann 1907-1950.
Dipl. Ing. Architekt Oskar Rößler †. Reichenberger Zeitung 28.7.1928, s. 3
Eine neue Industrie in Reichenau bei Gablonz. Reichenberger Zeitung 14.7.1914, s. 6

Stavby autora

[IMG]

1914 Reálná škola

[IMG]

1922 Továrna na žinylkové zboží Ernst Jacker

[IMG]

1923 Liebiegovo městečko

[IMG]

1926 Strossova chata