RSS Facebook

Karta stavby 

Rozhledna na Smrku

 
Lázně Libverda
GPS: 50°53'21.514"N, 15°16'18.580"E
Autor:
Jan Duda - (Studio ARTIKL)
Účel stavby:
Inženýrská stavba
Výstavba:
2001 - 2003
O stavbě

V roce 1892 začali pruští turisté stavět na sousedním, o 19 metrů nižším Stohu (Stóg Izerski') rozhlednu. Na to reagovali obyvatelé Nového Města pod Smrkem zahájením stavby vlastní věže na své části hory. Její stavba údajně trvala sedm týdnů a stála 1683 zlatých. Otevřena byla 21. srpna 1892, o měsíc později než konkurenční stavba. Mezi jejími staviteli byl také novoměstský tesař Franz Fritsch, který zde zůstal a v malé chatce provozoval občerstvení. Díky jeho třicetileté pečlivé údržbě a také díky jeho následovníkům vydržela dřevěná rozhledna až do roku 1946, kdy sousední chata z roku 1924 vyhořela. V tomto roce se tehdejší opatrovníci chaty, rodina Porschova, dobrovolně vysídlili do Německa. Neudržovaná věž se postupně rozpadala, až se v šedesátých letech zřítila.
O stavbě nové rozhledny se začalo uvažovat v roce 1992, kdy byla vypsána architektonická soutěž. Tu vyhrál Jan Duda z libereckého Studia ARTIKL. K realizaci došlo až po dlouhé odmlce – v roce 2000, kdy byla vypracována dokumentace ke stavebnímu řízení a v témže roce bylo vydáno stavební povolení.
Nosným a vizuálním prvkem rozhledny jsou dvě razantně zakloněné ocelové „sedmičky“, aerodynamicky tvarované do kapkovitých tvarů, svírající doplňkové konstrukce rozhledny – schodiště a plošiny. Rozhledna byla navržena se dvěma plošinami a doplněna spodní stavbou útulny pro veřejnost s možností ukrytí před nepříznivým počasím. Nejvyšší plošina je ve výšce 17,5 m nad úrovní terénu. Plošiny byly navrženy jako dřevěné v kontrastu s hliníkovou konstrukcí „sedmiček“. Detaily a doplňky schodiště a zábradlí měly být nerezové. Spodní stavba byla koncipována jako „box“ sestavený z velkoplošných dřevěných desek s přiznanými montážními spojovacími prvky.
Nicméně, vybraný stavební dodavatel, aniž by kteroukoli ze zúčastněných stran upozornil, postavil rozhlednu k obrazu svému. Nastala zásadní změna tvaru, změna materiálů, barev a detailů, dokonce dispoziční změny.
Rozhledna je umístěna v první pásmu Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor a přes veškeré námitky, protesty, odvolací řízení, rozčilování u dotčených organizací byla stavba zkolaudována. Náklady na její stavbu dosáhly 3,6 mil. Kč a byla otevřena 18. září 2003.
V roce 2009 byla dohotovena dřevěná kopie původní rozhledny podle dochovaných plánů; tato rozhledna Obora stojí v pražské zoologické zahradě.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Článek iDNES.cz k výročí:
liberec.idnes.cz

Panorama VirtualTravel:
www.virtualtravel.cz

Výběr z tiskových zpráv:
www.frydlantsko.com

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

StavbaWEB:
stavbaweb.dumabyt.cz

StavbaWEB:
stavbaweb.dumabyt.cz

Technické památky:
www.technickepamatky.cz

Rozhledny ČR:
rozhledny.webzdarma.cz

Atlas Česka:
www.atlasceska.cz

[IMG]

foto: Aleš Jungmann

[IMG]

foto: Aleš Jungmann

[IMG]

foto: Aleš Jungmann

[IMG]

pohled A

StavbaWeb

[IMG]

pohled B

StavbaWeb

[IMG]

vizualizace původního návrhu Studia ARTIKL

StavbaWeb