RSS Facebook

Karta stavby 

Sídliště Jeřáb

 
Těšínská, Sušická, Americká, Arne Nováka | Liberec - Jeřáb
Kranich
GPS: 50°45'29.330"N, 15°2'12.324"E
Autor:
Ernst Schäfer
Stavitel:
Deutsche Gemeinnützige Bau- und Wohnunggennosenschaft
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1923 - 1925
Sloh:
art deco
Historický název:
Siedlung am Kranich
O stavbě

Vedle činžovních domů, řešicích kontinuální libereckou bytovou krizi vznikala v meziválečném období také menší sídliště s rozvolněnou zástavbou, složenou z rodinných a řadových domů. Investorem těchto sídlišť byla vedle města a místních průmyslníků také různá stavební družstva. Obytná kolonie stavebního družstva Deutsche Gemeinnützige Bau- und Wohnunggennosenschaft, byla postavena na základě projektu Ernsta Schäfera v letech 1923-1925. Skládá se z patrových řadových domů, obsahujících celkem 100 bytů a ačkoliv nedosahuje kvalit Liebiegova městečka (na které se shodou okolností Schäfer táké částečně podílel) či Domoviny, lze sídliště na Jeřábu označit za jeden z nejzdařilejších počinů v meziválečném Liberci. Kolonie, vytyčená na pravidelném šachovnicovém půdorysu, byla vybudována na principu zahradního města a v architektonických formách jednotlivých domů se projevují vedle vlivu art deca také latentní tradicionalistické tendence. Přes snahu o vytvoření individuálního výrazu, je zde zároveň patrný i jistý sklon k typizaci zástavby sídliště.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Literatura

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1925., Reichenberg: Die Stadt Reichenberg 1925
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Půdorysná osnova sídliště.

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1925.

[IMG]

Celkový pohled na sídliště na dobové fotografii.

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1925.

[IMG]

Typická zástavba sídliště na dobovém snímku.

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1925.

[IMG]

Dobový snímek sídliště

KERL, Karl. Reichenberg. Reichenberg 1929.

[IMG]

Dobový snímek sídliště krátce po dostavbě

KERL, Karl. Reichenberg. Reichenberg 1929.

[IMG]

Dobový snímek sídliště

KERL, Karl. Reichenberg. Reichenberg 1929.

[IMG]

Typická zástavba sídliště.

Foto: J. Zeman

[IMG]

Typické řadové domy.

Foto: J. Zeman

[IMG]

Detail fasády.

Foto: J. Zeman

[IMG]

Typická zástavba sídliště.

Foto: P. Freiwillig

[IMG]

Pohled do Těšínské ulice.

Foto: P. Freiwillig