RSS Facebook

Karta stavby 

Kino Varšava

 
Frýdlantská - Mariánská | Liberec - Staré Město
Friedlander Strasse, Mariengasse
GPS: 50°46'15.398"N, 15°3'24.216"E
Spoluautor:
Fritz Noppes - (Effenberger u. Noppes)
Spoluautor:
Josef Effenberger - (Effenberger u. Noppes)
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1922 - 1923
Sloh:
Art déco
Historický název:
Jubiläums Theater, Stadtische Lichtspiele, Kino Kapitol, Kino Svoboda, Zentrala Garagen Sporthaus Sieber, Centro garáže
O stavbě

Předchůdce kina Varšavy, tvořila stavba původního kinosálu z roku 1908, která využívala pouze spodní část pozemku. Dle dochované plánové dokumentace se jednalo o jednoduchou, horizontální přízemní stavbu, vybudovanou na základě návrhu stavitele Alfreda Hübnera, která měla sloužit zprvu k obchodním účelům. Projekt financovaný majitelem pozemku Heinrichem Sieberem byl posléze upraven Robertem a Ernstem Peukertovými na výrazně hloubkově orientovaný sál o rozměrech 5,85 m × 22 m. Vstupní průčelí řešené ve stylu geometrické secese uzavíral dekorativní volutový štít s nápisem Elektrisches Jubiläums-Theater. Protože kino brzy kapacitně přestalo dostačovat, rozhodli se Heinrich Sieber s Theodorem Bayerem pro jeho výrazné rozšíření a oslovili berlínskou kancelář Elstner & Mauve, v níž byl činný liberecký architekt Ferdinand Elstner. V projektu z 9. července 1913 navrhli architekti rozložitý a honosný, pozdně secesní dvoupodlažní objekt pro 647 diváků s lóžemi v přízemí i v patře. Vzhledem ke značné finanční náročnosti však projekt nakonec nebyl realizován a stávající budova o rok později prošla pouze dílčí přestavbou na základě návrhu místní stavební firmy Adolfa Bürgera. K zásadní proměně a modernizaci kina do současné podoby dochází až po skončení první světové války a vzniku samostatného Československa. Z 10. února 1922 pochází žádost Heinricha Siebera a jeho nového společníka Josefa Altmanna na přestavbu biografu a zřízení hromadných garáží na místě někdejší provaznické dílny v Mariánské ulici. Vypracováním projektu pověřili libereckou architektonickou kancelář Effenberger & Noppes, která zhotovila moderní návrh ovlivněný stylem art déco. Stavbu prováděl místní stavitel Gustav Habel a liberecká pobočka stavební firmy Pittel & Brausewetter měla na starosti statické řešení objektu. Unikát pak představuje spojení funkce biografu a hromadné garáže, přístupné z dnešní Mariánské ulice (Zentral-Garagen Sporthaus Sieber), pozdější Centro garáže. Přístup do autohaly se 14 garážovými stáními umožňoval nálevkovitý vjezd z Mariánské ulice, po jehož stranách byla situována kancelář a místnost určená k přespání řidiče. Na kancelář navazovala myčka, zbořená v roce 2004 a na místnost pro řidiče drobný byt správce s obytnou kuchyní a toaletou, sousedící s krytou dílnou, kde se nacházel autorizovaný servis rakouské automobilky Steyr. Budova kina je dokladem fascinace dobovým technickým pokrokem. Propojení zdánlivě nesourodých funkcí, kina a garáží, vyzdvihuje ve své době aktuální principy a potřeby moderního městského života.Architektonické řešení pak v sobě pojímá kombinaci moderního výtvarného názoru ve smyslu omezení na elementární hmotu a tvar, doplněné ovšem odkazy na tradiční tvarosloví.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny:

Die neuen "Stadtischen Lichtspiele" in Reichenberg. Reichenberger Zeitung 26.8.1923, s. 4.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 285-I.

ŘIČÁNKOVÁ, Alena; ZEMAN, Jaroslav: Kino Varšava, stavebně-historický průzkum. Liberec: [s. n.] 2014.

Petra ŠTERNOVÁ: Kino Varšava (dříve Jubilejní divadlo a Kino a autohala Sieber a Altmann), obsažená ve výstupu Plošného průzkumu, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století za rok 2007, uloženo v evidenčních sbírkách NPÚ ÚOP v Liberci.

Web

Zachraňme kino Varšava!

Odkazy

Kino Varšava v Liberci má za sebou první etapu rekonstrukce (13. 2. 2015):
www.archiweb.cz

Liberecké kino Varšava ožilo kavárenskými hosty (17. 2. 2015):
www.kraj-lbc.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

Liberecký deník:
liberecky.denik.cz

TOPOMOMO:
topomomo.eu

EARCHITEKT / EARCH.:
www.earch.cz

Česká televize:
www.ceskatelevize.cz

facebook:
www.facebook.com

E-česko:
e-cesko.cz

MF DNES (přihlásit)/iDnes:
liberec.idnes.cz

[IMG]

Celkový pohled

Foto Petr Šmídek 2014

[IMG]

Projekt kina z roku 1908

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Výkres hlavní fasády do Frýdlantské ulice.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys podlaží s kinosálem.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Podélný řez budovou.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Příčný řez budovou.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys autohaly s hromadnými garážemi.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Frýdlantská ulice s kinem Varšava na snímku z roku 1977

KABÍČEK, Jan. Liberec. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1977

[IMG]

Kino Varšava se sousedním, již zbořeným domem na snímku z 80. let 20. století.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Detail fasády s kruhovými "nautickými" okénky, prosvětlujícími hromadné garáže

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Autorská signatura AEN Architekten Effenberger - Noppes na soklu hlavního průčelí

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail reliéfu s maskaronem na fasádě

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail jednoho ze sedmi kruhových větracích otvorů na hlavním průčelí, využívaných původně k odvětrávání kinosálu s hodnotnou art décovou mřížkou

Foto A. Řičánková 2014

[IMG]

Art decový vstup do dílny.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Detail portálu autohaly.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Někdejší nálevkovitý vjezd do autohaly.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Foyer před rekonstrukcí

foto: Filip Landa

[IMG]

Elegantní zrcadlo s art décovým dekorem před rekonstrukcí foyer

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Pohled do spojovacího krčku ve foyer před rekonstrukcí směrem k hlavnímu vstupu kina

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail spojovacího krčku před rekonstrukcí s dochovanými art décovými dveřmi s rámovou konstrukcí, vedoucími do jednoho ze dvou drobných skladů

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail klenby spojovacího krčku

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Pohled do zrekonstruovaného foyer směrem ke vstupu

Foto Aleš Jungmann 2015

[IMG]

Pohled do zrekonstruovaného foyer směrem od vstupu

Foto Aleš Jungmann 2015

[IMG]

Spojovací krček foyer po rekonstrukci

Foto Aleš Jungmann 2015

[IMG]

Detail šťastně nalezených a znovuosazených původních svítidel

Foto Petr Šmídek 2015

[IMG]

Původní svítidla ve foyer

Foto Petr Šmídek 2015

[IMG]

Kruhová okna před nástupní plochou na schodiště do patra, stav před rekonstrukcí

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Kruhová okna s obnovenými nápisy, směřujícími původní návštěvníky kina k šatnám a toaletám před nástupní plochou na schodiště do patra

Foto Petr Šmídek 2015

[IMG]

Hlavní vstup před osazením nových dveří

Foto A. Řičánková 2015

[IMG]

Hlavní vstup po osazení nových dveří

Foto Petr Šmídek 2015

[IMG]

Druhotně zazděné otvory lóží nad balkonem kinosálu

Foto J. Zeman 2015

[IMG]

Pohled do kinosálu před rekonstrukcí

kinovarsava.cz

[IMG]

Detail zdobné větrací mřížky v kinosálu

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail původní podlahy kinosálu s větrací mřížkou

Foto A. Řičánková 2014

[IMG]

Dochovaná ventilační technologie situovaná vedle promítacího plátna

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Schodiště do patra po rekonstrukci

Foto Aleš Jungmann 2015

[IMG]

Horní foyer se vstupy do někdejších lóží v průběhu rekonstrukce

Foto J. Zeman 2015

[IMG]

Původní kryt ventilace v jedné z lóží v patře

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Interiér někdejších hromadných garáží

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Snímek zbořené myčky v rámci Centrogaráží Sieber, pořízený v roce 2002

Archiv digitální fotografie NPÚ, ÚOP v Liberci

[IMG]

Logo kina Varšava

kinovarsava.cz