RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Josefa Pilze

 
Purkyňova 547/14 | Liberec - Ruprechtice
Hlasiwetz Strasse
GPS: 50°46'50.577"N, 15°4'33.435"E
Autor:
Max Kühn
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1937 - 1937
Sloh:
Heimatstil
O stavbě

Výrazně tradicionalistickou vilu v katastru Ruprechtic (dnes Liberec XIV) si nechal na základě Kühnova projektu postavit v roce 1937 ředitel Josef Pilz z Pottendorfu u Vídně se svou ženou Martou. Vzhledem k době vzniku se tak jedná o poslední známou realizaci individuálního bydlení od Maxe Kühna. Samotná stavba se však neobešla bez komplikací, což dokládá spor o část pozemku mezi manželi a obcí Ruprechtice. Vila představuje místní variantu tzv. heimatstilu, reagující na místní pozdněbarokní a klasicistní tradice, k němuž začal architekt na sklonku svého života tíhnout. Prosté fasády posazené na mohutném žulovém soklu oživují rozměrná půlkruhová okna a schodišťová věž za hlavním vstupem spolu s výraznými štíty jednotlivých průčelí. Vila měla dva vchody, přičemž reprezentativněji pojatý vedlejší byl spojen s předsazenou terasou. Nejpoutavějším prvkem průčelí je však krytá arkádová terasa v patře, která svým obyvatelům poskytovala impozantní výhled na Liberec. Dispoziční řešení pak mělo velmi blízko k o něco starší Lenhartově vile v Bendlově ulici.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 547-XIV.

[IMG]

Situace.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt průčelí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Nákres fasády.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys patra.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Průčelí s arkádovou lodžií v patře.

Foto P. Freiwillig.

[IMG]

Celkový pohled na vilu.

Google maps

[IMG]

Pohled na vilu ze Slovanského údolí.

Google maps