RSS Facebook

Karta stavby 

Administrativní budova říšské dálnice

 
Liberec - Janův Důl
GPS: 50°45'7.874"N, 15°1'21.653"E
Autor:
Paul Bonatz
Účel stavby:
Dopravní stavba
Sloh:
Heimatstil
O stavbě

Architekt Bonatz měl dle archivních pramenů vyprojektovat administrativní budovu říšské dálnice, plánované v Liberci (Reichsautobahn, RAB). Bohužel však o její podobě ani účelu nevíme nic bližšího. Zřejmě se mělo jednat o menší areál, budovaný v rámci celé říšské dálniční sítě, sloužící k údržbě dálnic a mnohdy obsahující i doplňkové služby pro motoristy, jako např. čerpací stanici. Obrázek, jak možná mohl objekt vypadat, si můžeme udělat na základě Bonatzových typových návrhů těchto areálů při dálnicích, publikovaných v roce 1942.

Kde přibližně stavba měla stát

Mapy.cz

Literatura a prameny

SOkA Liberec, AM Liberec - VI. díl (Gd), Společnost německých architektů , inv. č. 2202, sign. 24, kart. 803.
BONATZ, Paul, WEHNER, Bruno. Reichsautobahn-Strassenmeisterreien. Berlin: Volk und Reich Verlag, 1942.

[IMG]

Model

Reichsautobahn-Strassenmeisterreien.

[IMG]

Celková situace

Reichsautobahn-Strassenmeisterreien.

[IMG]

Půdorys areálu

Reichsautobahn-Strassenmeisterreien.

[IMG]

Hlavní průčelí administrativní budovy

Reichsautobahn-Strassenmeisterreien.

[IMG]

Půdorys přízemí typové administrativní budovy

Reichsautobahn-Strassenmeisterreien.