RSS Facebook

Karta stavby 

Liberecká dělnická pekárna

 
Hanychovská 622 | Liberec - Jeřáb
Hanichener Strasse
GPS: 50° 45' 26.80'' N, 015° 02' 34.88'' E
Autor:
Hubert Gessner (1910 - 1911)
Spoluautor:
Julius Heinrich Richter (1919)
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1910 - 1919
Sloh:
Moderna
Historický název:
Reichenberger Arbeiterbäckerei GmbH.
O stavbě

V Hanychovské ulici se nachází patrně nejhodnotnější liberecký industriální objekt, komplex dělnických pekáren čp. 622-III, postavených pro konzumní družstvo Reichenberger Arbeiterbäckerei GmbH.. Rozložitý areál byl dokončen v roce 1911 podle projektu vídeňských architektů, Huberta a Franze Gessnera. První, značně odlišný projekt pochází z května 1910, prováděcí plány jsou z listopadu téhož roku. Objednavatelem byla společnost Reichenberger Arbeitbäckerei GmbH. Soubor jedno a dvoupodlažních železobetonových podsklepených staveb s ocelovými krovy je situován podél dnešních ulic Křižíkova a Hanychovská. Celému areálu vévodí třípodlažní administrativní budova, zakončená vysokou sedlovou střechou. Vertikální ráz pekáren je dán užitím vysokých, úzkých oken a tvoří protipól k vysokému soklu z liberecké žuly, který areál obíhá. Výrazným prvkem fasády je přesahující wagnerovská korunní římsa a stupňovité štíty, jež jsou pro Gessnerovu tvorbu charakteristické. V roce 1919 areál doplnila honosná art decová přístavba od architekta Richtera.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

BERAN, Lukáš, VALCHAŘOVÁ, Vladislava. Industriál libereckého kraje.Praha: ČVUT 2007.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 622-III

Výskyty v jiných databázích

registr VCPD:
www.industrialnitopografie.cz

[IMG]

Prvotní, nerealizovaný návrh.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Řez.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Historická fotografie pekáren.

Stalo se na severu Čech.

[IMG]

Celkový pohled.

Foto J. Zeman

[IMG]

Nároží ulic Křižíkova a Hanychovská.

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní partie.

Foto J. Zeman

[IMG]

Administrativní budova od architekta Richtera.

Foto J. Zeman