RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Hubert Gessner

 

1871 Valašské Klobouky

1943 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Po studiích na státní průmyslové škole navštěvoval v letech 1885-1889 ateliér Otto Wagnera. Silně levicově orientovaný architekt se spolu s bratrem Franzem podílel na výstavbě řady sociálních bytů i průmyslových objektů. K zájmu o průmyslové stavby přivedlo jeho politické smýšlení – byl angažovaným sociálním demokratem, přesvědčeným o „právu dělníků na krásu“, jak ho prosazoval zakladatel a vůdce rakouské sociálně demokratické strany Victor Adler. Gessnerova snaha postihnout důstojnost práce vedla k tomu, že jeho továrny mají často monumentálnější výraz než obytné domy.

Stavby na jiných místech

Bratmannova vila, Valašské Klobouky (1896)
Obchodní komora v Hradci Králové (1897), spolupráce Otakar Bém
Hornův dům ve Valašských Kloboukách (1897)
Okresní nemocenská pokladna v Brně (1904)
vydavatelství a tiskárna "Vorwärts" ve Vídni (1907)
Ústřední Lázně v Brně (1907)

Moravská zemská léčebna císaře Františka Josefa I. v Kroměříži (1904-08)
Pekárny vídeňského konzumního družstva na Ottakringu (1908-10)
Pekárna Odkolek v Praze 9 (1912)
Návrh pekáren v Moravské Ostravě (1921)
Reumanhof ve Vídni (1924)
Lassale-Hof ve Vídni (1924-25)
Karl-Seitz-Hof ve Vídni (1927)

Literatura

KRISTAN, Markus. Hubert Gessner. Architekt zwischen Kaiserreich und Sozialdemokratie.1871–1943. Dissertation, Wien 1997.
VYBÍRAL, Jindřich. Mladí mistři. Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002

Odkazy

Brožurka ve formátu pdf s moderní architekturou v Brně:
www.brno.cz

Zajímavá brožurka z doby výstavby tzv. Rudé Vídně,věnovaná Reumannhofu:
www.dasrotewien.at

Dobová monografie Heizmannhofu, vybudovaného v rámci "Rudé Vídně":
www.dasrotewien.at

Monografie Lassallehofu:
www.dasrotewien.at

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Getty ULAN:
www.getty.edu

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

Bildindex:
www.bildindex.de

EZYKLO/ENCYCLO:
www.enzyklo.de

öBL:
www.biographien.ac.at

EARCHITEKT / EARCH.:
www.earch.cz

AEIOU:
www.aeiou.at

Nextroom:
www.nextroom.at

encyklopedie města Brna:
encyklopedie.brna.cz

Dějiny architektury FA ČVUT:
dejiny.fa.cvut.cz

Das rote Wien:
www.dasrotewien.at

Stavby autora

[IMG]

1919 Liberecká dělnická pekárna