RSS Facebook

Karta stavby 

Domy pro státní zaměstnance v Liberci

 
Fučíkova 174-175 | Liberec - Kristiánov
Robert-Blum-Strasse
GPS: 50.7707139N, 15.0701400E
Autor:
Max Kühn
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1923 - 1924
Sloh:
tradicionalismus
O stavbě

Nejstarší projekt nájemních domů pro německé státní zaměstnance ve Fučíkově ulici pochází z roku 1923 a žádost o kolaudaci byla přijata 18. Prosince 1924. Původní plány se však od výsledné realizace značně liší. Domy se vzájemně lišily jednak hmotově, (dům čp. 175, obrácený do Fučíkovy ulice byl zpočátku projektován o patro nižší) a navíc oba objekty měla vzájemně spojit gotizující bránou s lomeným obloukem. Do konečné realizace však nejspíše zasáhl požadavek na co na razantní snížení nákladů, a tak byly posléze postaveny dva takřka identické domy. Třípodlažní nájemní domy obdélného půdorysu s předsazeným schodišťovým rizalitem a polovalbovou střechou s obytným podkrovím jsou situovány vůči sobě do pravého úhlu do tvaru písmene L a vybudovány byly ve Fučíkově ulici na někdejších výstavních pozemcích Německo-české výstavy, uspořádané v roce 1906. Prosté fasády oživuje žulový sokl a tmavé šambrány, rámující okna. Mezi přízemím a prvním patrem prochází po celé délce domů výrazná římsa s klasicizujícím zubořezem. Drobnou, leč působivou finesu představuje decentní zúžení přízemí vůči vyšším patrům, čímž se architektovi podařilo docílit dojmu, že patra sedí na přízemí a přesahují jej. Poslední patro je od podkroví a střechy opticky odděleno širokou korunní římsou. Předsazený, symetricky situovaný schodišťový rizalit kryje valbová stříška a jsou k němu ve 2 a 3 podlaží přisazeny balkony. Stejně jako exteriéry jsou identicky řešené i interiéry obou domů. Z obdélného centrálního schodiště se vstupovalo vždy do dvou bytů, přičemž byty po pravé straně byly vždy o pokoj větší. Byty měly víceméně typizované dispoziční řešení. Z předsíně s toaletou se vstupovalo do kuchyně či pokoje, z něhož se vcházelo do ložnice. Kuchyň byla vybavená spíží a byla spojena s pokojem pro služebnou.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 174 a 175-V.

[IMG]

Celkový pohled na domy

Foto : J. Zeman 2011

[IMG]

Dům čp. 175-V

Foto : J. Zeman 2011

[IMG]

Detail fasády s okny a parapetní římsou se zubořezem

Foto : J. Zeman 2011

[IMG]

Detail vstupu u čp. 174-V

Foto : J. Zeman 2011

[IMG]

Nerealizovaná varianta domů na axonometrické kresbě z března 1923

MML, ASÚ

[IMG]

Nerealizovaná varianta domů na plánové dokumentaci z března 1923. Pohled ze zahrady.

MML, ASÚ