RSS Facebook

Karta stavby 

Evangelický kostel v Novém Městě pod Smrkem

 
Blahoslavova 325 | Nové Město pod Smrkem
Neustadt an der Tafelfichte
GPS: 50.927947° N, 15.221865° E
Autor:
Otto Bartning
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1911 - 1912
Sloh:
neoklasicismus
Aktuální název:
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě pod Smrkem
Historický název:
Lutherburg
O stavbě

Stavbu novoměstského evangelického kostela lze zasadit do kontextu výrazné dobové vlny moderních sakrálních staveb, které byly pro severočeskou oblast do značné míry příznačné a souvisely s místní průmyslovou konjunkturou, jež zasáhla druhdy poměrně nevýznamná sídla (Zascheho starokatolický kostel v Jablonci nad Nisou, Sachersův kostel Panny Marie v Raspenavě či evangelické secesní kostely architektů Schillinga a Gräbnera v Hrobě a Duchcově). Evangelický kostel s farou a sborovým sálem je reprezentantem rané tvorby jednoho z nejvýznamnějších německých architektů první poloviny 20. století, Otto Bartninga. Plánová dokumentace pochází z 30. listopadu 1910 a stavbu provedl známý frýdlantský stavitel Rudolf Hampel. Na svou dobu se jednalo o značně pokrokové dílo, spojující do jednoho celku kostel, faru a spolkový sál. Na stavbě se podílel spolek Gustava Adolfa, Evangelický svaz v Německu, místní textilní firma Klinger, hrabě František Clam – Gallas a mateřský evangelický sbor ve Frýdlantu. Pozoruhodný areál tvoří dominantu západní části Nového Města pod Smrkem a ke stavbě bylo využito svažité parcely, což mělo za následek, že prostory v suterénu směrem do zahrady vystupují nad terén. Racionální půdorys i skladba hmot zřetelně vymezuje funkční náplň jednotlivých částí budovy a ve formálním řešení se Bartning opírá o lokální tradice (hrázděné zdivo), které kombinuje s nadčasovými neoklasicistními prvky.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

ALTOVÁ, Blanka: Možnosti studia evangelické sakrální architektury. Lidé města = Urban People: revue pro antropologii, etnologii a etologii komunikace.;Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2009, roč. 11, č. 3, s. 493-552
ŠTERNOVÁ, Petra. Architekt Otto Bartning a jeho Lutherův hrad v Novém Městě pod Smrkem. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2008, s. 95-102.
ŠTERNOVÁ, Petra: karta Evangelický kostel, fara a sborový sál tzv. Lutherův hrad obsažená ve výstupu Plošného průzkumu, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století za rok 2009, uloženo v evidenčních sbírkách NPÚ ÚOP v Liberci.

Odkazy

Stránky sboru:
nove-mesto-pod-smrkem.evangnet.cz

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

Dědictví reformace:
www.pamatky-cz.eu

KIDOK:
www.kirchenbau-dokumentation.de

[IMG]

Celkový pohled.

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Východní průčelí fary a západní fasáda kostela na plánové dokumentaci.

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Řez na plánové dokumentaci.

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Hlavní průčelí na plánové dokumentaci

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Historická pohlednice

Frýdlantsko.com

[IMG]

Dobová pohlednice.

Frýdlantsko.com

[IMG]

Kostel.

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Základní kámen

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Interiér kostela, pohled z kruchty.

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Křtitelnice.

NPÚ ÚOP v Liberci

[IMG]

Interiér kostela, pohled ke kruchtě.

NPÚ ÚOP v Liberci