RSS Facebook

Karta stavby 

Dům U páva

 
8. března 21/13 | Liberec - Kristiánov
GPS: 50.7665628N, 15.0598189E
Autor:
Jiří Janďourek (2013 - 2015) - (AŤÁK architekti)
Autor:
Jana Medlíková (2013 - 2015) - (AŤÁK architekti)
Autor:
Gustav u. Ferdinand Miksch (1907)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1907 - 2015
O stavbě

Třípodlažní dům s novoklasicistní fasádou tvoří jeden z nejvýznamnějších objektů určujících západní domovní frontu ulice 8. března. Dochovala se zde řada hodnotných architektonických a uměleckých prvků. Nejcennější součástí stavby je uliční fasáda s bohatou figurální a ornamentální plastickou výzdobou. Velmi hodnotné je řešení vnitřního schodiště, které je tvořeno litinovou konstrukcí.

Rekonstrukce historické části domu U páva se soustředila na odkrývání původních prvků domu, na jejich citlivou obnovu a na záchranu všech hodnotných artefaktů nebo jejich adekvátní náhradu prvky současnými. Do zrekonstruovaného historického krovu bylo vestavěno dvoupodlažní loftové podkroví, které je využíváno jako velkoprostorový ateliér.
Náhradou za zřícený objekt ve dvoře vznikla třípodlažní novostavba, která kopíruje půdorysnou stopu původního domu, jež zde stával. Nový objekt byl konstrukčně navržen jako kombinace zděných betonových tvárnic s ocelovým skeletem. Skelet nese také prosklené pavlače, kterými je nový dům ve dvou patrech propojen se starým. Plochá střecha přístavby slouží jako pobytová terasa. Novostavba byla výrazově pojata v ateliérovém stylu, s přiznanými materiály ve své přirozené podobě.
Spojením starého a nového vznikl jeden funkční celek sloužící advokátní kanceláři. Odlišnému pojetí obou částí domu, honosnější historické části a současnému dvornímu traktu, odpovídá i jeho vnitřní využití. Zatímco v historickém domě jsou umístěny reprezentativní místnosti a kanceláře s trvalým pobytem lidí, novostavba je částí spíže provozní. Za prosklenou fasádou je vidět, jak lidé proudí ze starého domu do jednacích místností a do zázemí. Celý dvůr tak ožívá a navozuje pocit městského živého vnitrobloku. Atmosféru umocňuje použitá kamenná dlažba a vysázená popínavá zeleň s venkovním posezením. Na dvoře jsou též navržena potřebná parkovací stání pro rezidenty.
Lze jen želet, že oproti stavebníkem deklarovanému záměru zachování pozdně barokního dvorního traktu a jeho zakomponování do novostavby, byl tento zcela zbytečně zbourán. Rovněž nevhodná střešní krytina sráží jinak zdařilou konverzi tohoto historického objektu. Dům byl oceněn titulem Stavba roku Libereckého kraje pro rok 2015.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Rekonstrukce Domu U páva je stavbou roku 2015:
liberecky.denik.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

[IMG]

pohled na rekonstruovanou uliční fasádu

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

přístavba ve vnitrobloku

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

setkání starého a nového

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

interiér - zasedačka

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

interiér - zasedačka

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

situace

atakarchitekti

[IMG]

půdorys 1.NP

atakarchitekti

[IMG]

půdorys 2.NP

atakarchitekti

[IMG]

půdorys 4.NP - ateliér

atakarchitekti

[IMG]

řezopohled - přístavba

atakarchitekti

[IMG]

řezopohled - starý dům

atakarchitekti

[IMG]

Interiér dvorní přístavby s pozdně barokními klenbami

Foto: M. O´Hrabka 2012

[IMG]

původní originální dokumentace Domu U Páva - půdorys a řez

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

původní originální dokumentace domu U Páva- uliční fasáda

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu