RSS Facebook

Karta stavby 

Spořitelna

 
Felberova | Liberec - Perštýn
Schlossgasse
GPS: 50°46'6.555"N, 15°3'33.290"E
Spoluautor:
Hans Miksch - (Miksch & Niedzielski)
Spoluautor:
Julian Niedzielski - (Miksch & Niedzielski)
Stavitel:
Adolf Bürger
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1888 - 1891
Sloh:
Neorenesance
Aktuální název:
Česká spořitelna
Historický název:
Reichenberger Sparkasse
O stavbě

Spořitelna ve Felberově ulici byla postavena na základě projektu vídeňských architektů Miksche a Niedzielského a prováděcí práce realizoval místní stavitel Adolf Bürger. Stylově objekt vychází z italsky orientované neorenesance, která je pro tvorbu ateliéru charakteristická a patří k jejich nejzdařilejším realizacím. Nespornou kvalitu objektu podtrhuje i užití ušlechtilých materiálů (pískovec, mramor). Průčelí je členěno do tří pásů, kdy na bosovaném přízemí spočívá vysoký řád, členící první a druhé patro. Hlavní průčelí vrcholí atikou zdobenou balustrádou, zakrývající sedlovou střechu. Spořitelna původně využívala pouze přízemí a zbývající dvě patra byla obytná. Od roku 1921, kdy interiér prošel adaptací (arch. Max Kühn), je provozu spořitelny vyhrazena celá budova.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možné předobrazy

Grabenhof ve Vídni, arch. Otto Thiemann a Otto Wagner (1874-76)
Plodinová burza ve Vídni (nyní Serapionstheater), arch. Karl König ((1887-90)

Publikováno v

Sparkasse in Reichenberg. Österreichische Wochenschrift für den öffentlichen Baudienst 1895, č. 1, s. 313, s. 350, tab. 39-40, 43-44.

Literatura a prameny

HORÁČEK, Martin. Recenze. Taťána Petrasová – Helena Lorenzová (ed.), Dějiny českého výtvarného umění III/1-2. 1780-1890. Umění 2003, roč. 51 č. 3
HORYNA, Mojmír. Architektura přísného a pozdního historismu. ADLEROVÁ – KUDĚLKOVÁ, Alena (et al.). Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 IV/1. Praha: Academia 1998. s. 167–168.
KRACÍKOVÁ, Ludmila; EBEL, Martin. Stavebně-historický průzkum čp. 12-IV. Ústí nad Labem: Památkový ústav 1996.
Stavební archiv magistrátu města Liberec,složka domu čp. 12-IV

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

[IMG]

Projekt hlavního průčelí.

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt bočního průčelí do Rumunské ulice.

Magistrát města Liberce - archiv stavebního úřadu

[IMG]

Spořitelna na dobové pohlednici.

Archiv J. Zemana.

[IMG]

Historický snímek spořitelny.

Ještědské květy.

[IMG]

Hlavní průčelí spořitelny na pohlednici z počátku 20. století.

Kniha o Liberci

[IMG]

Historický snímek hlavního průčelí

KERL, Karl. Reichenberg. Reichenberg 1929.

[IMG]

Reklama ze 30. let 20. století.

75 Jahre Reichenberger Zeitung.

[IMG]

Vstupní portál.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Detail okna.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Pohled na spořitelnu z Rumunské ulice.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Vstupní vestibul.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Podobizna architekta Miksche ve vstupním vestibulu

Foto J. Zeman