RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Julian Niedzielski

 

1849 Strzyzów (Polsko)

1901 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Niedzielskieho rodné městečko Strzyzów bylo tehdy součástí Haliče, což byla jedna ze zemí Habsburské monarchie. Nyní je severní část Haliče součástí Polska. Niedzielski studoval techniku v Krakově a pak ve Vídni u Heinricha Ferstela. Během svého působení u Ferstela navštívil třikrát Itálii, kde studoval umění italského cinquecenta, které posléze ovlivnilo i jeho tvorbu. Poté zakládá společnou kancelář s Hansem Mikschem. Ta působí po celém Rakousku-Uhersku, přičemž v severních Čechách mají poměrně hodně realizací.Vedle projekční činnosti se podílel rovněž na rekonstrukci starších objektů, mj. Schottenkirche ve Vídni.

Literatura

ZAWIEJSKI, J.Julian Niedzielski. Architekt: miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu 1902, roč.3, č.2. Kraków: nakładem Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, s. 9- 12.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Europeana:
www.europeana.eu

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

öBL:
www.biographien.ac.at

TACE:
www.theatre-architecture.eu

registr VCPD:
registr.cvut.cz

Stavby autora

[IMG]

1891 Spořitelna