RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Adolf Bürger

 

1839 Ostašov

1901 Liberec

O autorovi

Místní stavitel během své vojenské služby nějakou dobu pobýval i v Itálii, kde se v roce 1866 účastnil odstřelovaní pevnosti Verona. Po návratu do Liberce pracoval zprvu jako zedník, posléze coby samostatný zednický mistr a roku 1876 úspěšně složil stavitelské zkoušky. Jako projektant či prováděcí stavitel se podílel na řadě libereckých budov z období historismu, k nejvýznamnějším patří Voršilský klášter, domovní blok u kavárny Pošta a realizace pro Liebiegy (tzv. Úřednický dům a nejstarší partie Liebigovské vily, tzv. Zámečku). Po jeho smrti (stejně jako např. u Gustava Sacherse) stavební firma pokračovala dál, pod stejným názvem.

Stavby v jabloneckém okrese

www.jablonec-gablonz.net

Literatura

Die Herz-Jesu Kapelle beim Convent der Ursulinen. Reichenberger Zeitung, 17. 8. 1897, s. 8
LUG, Viktor: Die Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg in Böhmen. Reichenberg: [s. n.] 1938, s. 285
ZEMAN, Jaroslav: Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Výskyty v jiných databázích

TACE:
www.theatre-architecture.eu

Stavby autora

[IMG]

1909 Vinárna Postilion

[IMG]

1911 Liebiegova vila

[IMG]

1923 Gränzerova vila