RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Dr. Emila Tauscheho

 
Vrbova 851/ 6 | Liberec - Staré Město
Hamerling Strasse
GPS: 50°46'20.533"N, 15°4'15.479"E
Spoluautor:
Max Kühn - (Kühn u. Fanta)
Spoluautor:
Heinrich Fanta - (Kühn u. Fanta)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1910 - 1911
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Emil Tausche a jeho žena Anna si objednali projekt u Maxe Kühna a Heinricha Fanty v roce 1910 a rok na to byla vila postavena stavební firmou Adolfa Horna. Celkové pojetí vily má velmi blízko k sousednímu, jen o málo staršímu vlastnímu domu Maxe Kühna, kdy i zde je ve formálním řešení objektu patrný vliv místní pozdněbarokní a klasicistní architektury. Srdcem vily byla i v tomto případě centrální hala s elegantním schodištěm do patra, kolem níž byly situovány jednotlivé místnosti (pánský pokoj, zimní zahrada, jídelna) a v patře se nalézaly privátní prostory rodiny. V roce 1925 si pak nový majitel F. Bienert nechal u domu postavit garáž a adaptovat hlavní vstup u liberecké stavební firmy Worf & Scheinpflug.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 851-I

[IMG]

Plánová dokumentace vily.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt fasád.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí a patra.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Zahradní průčelí.

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled na vilu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstup do vily.

Foto J. Zeman

[IMG]

Zahradní průčelí.

Foto J. Zeman

[IMG]

Vstupní partie vily

Foto J. Zeman