RSS Facebook

Karta stavby 

Frýdlantské kino

 
Tyršova 681 | Frýdlant
Friedland in Böhmen
GPS: 50°55'11.957"N, 15°4'39.375"E
Autor:
Richard Brosche
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1931 - 1931
Sloh:
Neoklasicismus
Aktuální název:
Kino Frýdlant
Historický název:
Städtische Lichtspielhaus und Turnhalle
O stavbě

Stavba byla pod vedením autora projektu, zahájena 15. června 1931 a v prosinci téhož roku byla budova kina hotova. Slavnostní otevření provázelo promítání známého hudebního filmu Der Kongreß tanzt (Kongres tančí). Stavba je typickou ukázkou Broscheho uměřené tvorby s nepřehlédnutelnými klasicizujícími reminiscencemi, přičemž s obdobně řešenými budovami maloměstských kin, které byly Broscheho specializací, se můžeme setkat na řadě míst v Čechách i Slezsku. V tomto případě je navíc zajímavé spojení provozu kina s tělocvičnou pro frýdlantský turnerský spolek. Ve vestibulu s nacházela původně malba od zdejšího rodáka a profesora na pražské Akademii výtvarného umění, Josefa Thieleho. Po nedávných povodních objekt prošel v minulém roce celkovou rekonstrukcí.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Městský úřad Frýdlant, archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 681
Reichenberger Zeitung
21.12.1931, s. 5
Bauunternehmung Ing. Karl Hocke, behördlich aut. Zivilingenieur und Baumeister, Reichenberg: Wohnhäuser, Eisenbetonbauten, Hallen, Garagen . Bratislava: Verlag für Volkswirtschaft Otto Waldes 1933.

[IMG]

Hlavní průčelí.

Wikipedie

[IMG]

Logo ateliéru Richarda Brosche na hlavičkovém papíru

MÚ Frýdlant, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Celková pohled od Smědé.

Daniel Baránek [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFr%C3%BDdlant%2C_Sm%C4%9Bd%C3%A1%2C_l%C3%A1vka_01.jpg

[IMG]

Pohled z Komenského ulice.

Daniel Baránek [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFr%C3%BDdlant%2C_Tyr%C5%A1ova%2C_Sokolovna_01.jpg

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Dochované původní dveře

Foto J. Zeman

[IMG]

Boční fasáda s okny sálu

Foto J. Zeman

[IMG]

Sokol na průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Elegantní zakřivení dvorní fasády

Foto J. Zeman

[IMG]

Dobový snímek kinosálu

Bauunternehmung Ing. Karl Hocke, behördlich aut. Zivilingenieur und Baumeister, Reichenberg: Wohnhäuser, Eisenbetonbauten, Hallen, Garagen .