RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG][IMG]

Gustav u. Ferdinand Miksch

 

Liberec

O organizaci

Gustav Miksch se narodil 30. 4. 1865 v Liberci a pocházel z tradiční stavitelské rodiny, činné v Liberci údajně již od roku 1625. Již jeho otec Gustav Miksch st. působil jako místní stavitel a strýc Johann Miksch zastával dokonce funkci městského stavitele. Nejvěhlasnějším členem rodu byl bezesporu Johannův syn, architekt Hans Miksch, který si posléze založil vlastní kancelář ve Vídni spolu s Julianem Niedzielskim. Stavební firmu "Gustav & Ferdinand Miksch", která byla následovnicí podniku jejich otce provozoval se svým mladším bratrem Ferdinandem (26. 10. 1867, Liberec - 31. 7. 1905). Gustav Miksch zemřel ve svém rodném Liberci 14. 10. 1920, nicméně firma i po jeho smrti pokračovala dále. Pro tvorbu obou bratrů je příznačná neoslohová architektura, kterou na počátku 20 století pozvolna vystřídala opatrná secese. V meziválečném období pak převládá tradicionalistická orientace. Třebaže jejich stavby nepatří k dobové špičce, představují poměrně kvalitní dobový mainstream.

Literatura

LUG, Viktor, RESSEL, Anton Franz, GIERACH, Erich, ed. Die Heimatkunde des Bezirkes Reichenberg in Böhmen. Reihe IV, Reichenberg. Neue Ausg. Reichenberg: Verlag der drei Lehrervereine des Reichenberger Bezirkes und des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues, 1938, s. 286-287

Stavby organizace

[IMG]

2015 Dům U páva