RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Hanse Schmida

 
Husova | Liberec - Staré Město 991
Krankenhaus Gasse, Heinrich Liebieg Strasse
GPS: 50.7712517N, 15.0667172E
Autor:
Alfred Castelliz (1926)
Spoluautor:
Theophil Niemann (1926)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1926 - 1926
Sloh:
neoklasicismus
Aktuální název:
MŠ Liberec, Husova
O stavbě

Na projektu vily lékaře Hanse Schmida čp. 991-I v Husově ulici z roku 1926 spolupracoval s Castellizem jeho letitý spolupracovník Theophil Neimann. Zajímavé je, že na stavbě se spolupodílelo i družstvo Domovina (Heimstätte Reichenberg) a angažování Castellize s Niemannem bylo zřejmě ovlivněno současnou prací na projektu Lidového domu. Klasicizující vilu, krytou mansardovou střechou, oživuje dvojice mohutných arkýřů, vynášejících předsazenou, průběžnou terasu v patře. V dispozičním řešení autoři vycházeli z anglického halového domu, přičemž reprezentativní prostory v přízemí doplňovala ordinace určená k vykonávání soukromé praxe. Od druhé poloviny 20. století vila slouží provozu zařízení pro předškolní děti.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 991-I.

Výskyty v jiných databázích

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman

[IMG]

Situace

MML, ASÚ

[IMG]

Výkres fasády

MML, ASÚ

[IMG]

Půdorys přízemí

MML, ASÚ

[IMG]

Půdorys patra

MML, ASÚ

[IMG]

Hala se schodištěm

Foto A. Řičánková

[IMG]

Detail schodiště

Foto A. Řičánková

[IMG]

Pohled do arkýře

Foto A. Řičánková

[IMG]

Pohled do útulného koutu (cosy corner)

Foto A. Řičánková

[IMG]

Detail okna

Foto A. Řičánková