RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Johanna Liebiega mladšího

 
U Tiskárny 81 | Liberec - Kristiánov
Schlossgasse, Rädern Gasse
GPS: 50°46'1.625"N, 15°3'42.120"E
Autor:
Gustav Sachers
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1870 - 1872
Sloh:
přísný historismus
Aktuální název:
Oblastní galerie v Liberci
Lidový název:
Liebiegův palác
O stavbě

Luxusní, mnichovsky orientovanou palácovou vilu si nechal postavit člen rodiny nejvýznamnějších libereckých průmyslníků Johann Liebieg ml. O významu rodiny v tehdejším Liberci svědčí kromě reprezentativního vzhledu objektu i jeho umístění uvnitř zámeckého areálu. Vila má charakter pozdně renesančního paláce a vychází z italských vzorů. Jádro vily tvoří klasicistní Römheldův dům, umně zakomponovaný do centrální partie vily, k níž byla přistavena dvě třípodlažní křídla. Ta svírají vnitřní nádvoří v zadním traktu domu, v přízemí ze dvou stran s otevřenými arkádami. Na východní straně směrem k zámeckému parku nádvoří uzavírá malá salla terrena s terasou ohraničenou balustrádou, která umožňuje pohodlný přístup do další části rozsáhlé zahrady, obklopující vilu. Uprostřed nádvoří stávala původně kašna. V jednotě s reprezentativním exteriérem jsou i okázalé interiéry, z nichž vyniká zejména vstupní hala, prosvětlená stropním světlíkem. Součástí rozlehlého areálu vily byl také domek zahradníka, altán, kočárovny a konírny. Od roku 1946 vila slouží pro výstavní účely a současný nájemce (Oblastní galerie) zde sídlí od roku 1953.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

HALÍK, Pavel (et al.). Slavné vily Libereckého kraje. Praha: Foibos 2008 Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 81-V
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

Odkazy

Oblastní galerie v Liberci:
www.ogl.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

[IMG]

celkový pohled

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Hlavní průčelí

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Kočárovna

foto: Filip Landa 2013

[IMG]

vnitřní nádvoří

foto: Filip Landa 2013

[IMG]

vnitřní nádvoří

foto: Filip Landa 2013

[IMG]

Reliéf Múz na hlavním průčelí vily

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

novorenesanční detail

foto: Filip Landa 2013

[IMG]

Vstupní hala, prosvětlená stropním světlíkem

www.ogl.cz

[IMG]

Interiér

archiv J. Zemana

[IMG]

originální situace 1871

Oblastní galerie v Liberci - www.ogl.cz

[IMG]

Plánová dokumentace.

Oblastní galerie v Liberci - www.ogl.cz

[IMG]

Projekt kočárovny.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 81-V

[IMG]

Historický snímek nádvoří.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 81-V

[IMG]

historický snímek

Státní okresní archiv v Liberci

[IMG]

historický snímek - Römheldův dům před přístavbou křídel vily

Státní okresní archiv v Liberci

[IMG]

historický snímek - Römheldův dům před přístavbou křídel vily

Státní okresní archiv v Liberci

[IMG]

historický snímek

Státní okresní archiv v Liberci

[IMG]

historický snímek

Státní okresní archiv v Liberci