RSS Facebook

Karta stavby 

Přádelna firmy Johann Liebieg & Co.

 
Mlýnská | Liberec - Perštýn
Mühl Gasse
GPS: 50.7637036N, 15.0650747E
Spoluautor:
Max Kühn - (Kühn u. Fanta)
Spoluautor:
Heinrich Fanta - (Kühn u. Fanta)
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1908 - 1911
Sloh:
Geometrická secese
Historický název:
Johann Liebieg & Co., Blauupunkt, Textilana
O stavbě

Pro počátek dvacátého století je charakteristická další vlna rozvoje průmyslu, a tak není divu, že průmyslová architektura představovala oblast, které se vyhnul málokterý architekt či stavitel. Výjimkou nebyl ani tvůrčí tandem Kühn a Fanta, který pracoval zejména pro rodinu Liebiegů. U počátků spolupráce obou architektů s nejvýznamnější průmyslnickou rodinou ve městě, stojí administrativní budova automobilky RAF (Reichenberger automobil Fabrik) v dnešním Růžodole z let 1907–1908. Po ní pak následovala zřejmě nejhodnotnější industriální realizace obou architektů, areál tkalcovny firmy Johann Liebieg & Co. v Mlýnské ulici z let 1908–1911 s dvojicí výrazných vertikálních etážovek, pohledově uzavírajících tovární areál směrem k dolnímu centru města. Stylovým východiskem budov je geometrizující secese a svým pojetím mají blízko ke stavbám proslulého skotského architekta Charlese Rennie Mackintoshe. V jinak velmi utilitárně pojatém komplexu továrny představovali architektonicky nejnáročněji řešené objekty, což podtrhuje i jejich situování při hlavní cestě do přilehlé zaměstnanecké kolonie, tzv. Liebiegova městečka. Základem obou hal je železobetonový trojtraktový skelet o osmi polích s rozměry 5,6 × 5,3 m. Jinak poměrně prosté fasády oživuje trojitý zubořez pod korunní římsou, kyklopské zdivo soklu, jemná bosáž přízemí a motiv piniové šišky se dvěma listy mezi okenními řadami. Interiér byl v reprezentativních (administrativních) částech obložen dřevěným táflováním a nechybělo ani elegantní, secesní schodiště. V současné době však bohužel zůstala dochována pouze jedna etážová budova, která je navíc v mimořádně žalostném stavu a někdejší vrátnice. Druhá, větší budova byla zbořena v souvislosti s barbarskou demolicí bývalé Textilany v roce 2004.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

100 Jahre Johann Liebig & Comp. : Ein Gedenkbuch für jene, die nach uns kommen Reichenberg. Reichenberg: Liebig & Comp., 1928?
KARPAŠ, Roman a kol: Kniha o Liberci. Liberec, Dialog 1996
ŠTERNOVÁ, Petra: Liebiegové a Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci 2009
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

Publikováno v

Grundriss der Baumwollspinnerei G. Liebig & Co. in Reichenberg. Architekten Professoren Kühn und Fanta. Der Architekt 1909, roč. 15, s. 44
Projekt für eine Baumwollspinnerei in Reichenberg.
Der Architekt 1909, roč. 15, s. 47-48 
Weberei der Firma Joh. Liebig & Co. in Reichenberg, Architekten Professoren Kühn und Fanta.
Der Architekt 1909, roč. 15, tab. 42 Skizze zu den Fabriksbautender firma Liebig & Co. in Reichenberg. Wiener Bauindustrie Zeitung 1914, roč. 31, s. 253

Výskyty v jiných databázích

Industriální topografie:
www.industrialnitopografie.cz

[IMG]

Současný stav

Flickr

[IMG]

Skica

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Půdorys jedné z etážovek

Der Architekt

[IMG]

Axonometrická kresba

Der Architekt

[IMG]

Historická fotografie

KERL, Karl. Reichenberg 1929.

[IMG]

Zbořená etážovka

Foto I. Rous

[IMG]

Detail římsy

Foto I. Rous

[IMG]

Detail fasády

Foto I. Rous

[IMG]

Interiér chodby ve zbořené etážovce

Foto I. Rous

[IMG]

Schodiště ve zbořené etážovce

Foto I. Rous

[IMG]

Stav v roce 2006

Foto J. Zeman