RSS Facebook

Karta stavby 

Vollertova vila

 
Husova 185/68 | Liberec - Kristiánov
Heinrich Liebieg Strasse
GPS: 50°46'21.766"N, 15°4'46.589"E
Autor:
Max Kühn
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1925 - 1925
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Honosný objekt v Husově ulici je reprezentativní ukázkou tradicionalistické a konzervativní architektury navazující na předválečné období, které představovalo regionálně zabarvenou paralelu k dobovým klasicizujícím tendencím. Příznačným rysem vily je uměřená elegance, opírající se o ušlechtilé neoklasicistní tvarosloví - sloupy, pilíře, frontony, zubořezy nebo piniové šišky. Výrazný prvek, dotvářející celkový klasicizující výraz fasád představuje i jednoduchá šambrána oken. Svým řešením má vila blízko k obdobně koncipované vile ve Skřivánčí ulici v Jablonci nad Nisou od téhož autora. K domu se bohužel nedochovala plánová dokumentace, a tak neznáme původní dispozici vily. Na základě jiných Kühnovch projektů individuálního bydlení z této doby však lze předpokládat, že i v tomto případě byl aplikován typ halového domu.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.

[IMG]

Vila krátce po dostavbě.

RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.

[IMG]

Vstupní portikus.

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled na vilu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní vstup.

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí, obrácené do Husovy ulice.

Foto J. Zeman