RSS Facebook

Karta stavby 

Masarykovy domy

 
Domažlická 842 | Liberec - Jeřáb
Lange Strasse
GPS: 50°45'28.210"N, 15°1'56.021"E
Autor:
Franz Radetzky
Spoluautor:
Ferdinand Elstner
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1937 - 1937
Sloh:
Funkcionalismus
Historický název:
T.G. Masaryk-Haus
O stavbě

V bezprostřední blízkosti mohutného obytného bloku Krb vznikly v roce 1937 "Masarykovy domy" s malometrážními byty, financovaný městem. Na projektu strohého funkcionalistického objektu, zastřešeného valbovou střechou s Franzem Radetzkym spolupracoval Ferdinand Elstner. Dům obsahuje dve autonomní sekce s vlastním vchodem, situovaným v prosvětleném schodišťovém rizalitu. Na každém patře se nacházely čtyři byty; dvě garsoniéry a dvě větší jednotky s obytnou kuchyní a malou ložnicí. Přestože nedávno objekt prošel razantní rekonstrukcí, je zajímavou ukázkou Radetzkého pozdní, funkcionalistické tvorby.

Kde stavbu najdete najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Masaryk-Kleinstwohnungshaus der Stadtgemeinde Reichenberg (Masarykovy domovy, Liberec III., dnes Domažlická čp. 842), inv. č. 1148, sig. O/18

[IMG]

Axonometrická kresba domu.

SOkA Liberec

[IMG]

Situace.

SOkA Liberec

[IMG]

Hlavní průčelí.

SOkA Liberec

[IMG]

Dvorní průčelí se vstupy do sekcí.

SOkA Liberec

[IMG]

Půdorys přízemí.

SOkA Liberec

[IMG]

Půdorys 1., 2. a 3. patra.

SOkA Liberec

[IMG]

Současný stav domu po nedávné "rekonstrukci."

Foto J. Zeman