RSS Facebook

Karta stavby 

Pomník obětem první světové války ve Vratislavicích

 
Tanvaldská | Liberec - Vratislavice nad Nisou
Maffersdorf
GPS: 50°44'33.983"N 15°5'34.760"E
Autor:
Leopold Bauer
Účel stavby:
Pomník
Výstavba:
1925 - 1926
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Vedle zauhlovací a vodárenské věže byl Leopold Bauer ve Vratislavicích také autorem dnes již zaniklého pomníku obětem první světové války. Pomník byl původně zamýšlen jako upomínka na návštěvu císaře Františka Josefa ve Vratislavicích během cesty na Německo-českou výstavu v Liberci (1906) a zároveň jako oslava k 65 výročí jeho vlády v roce 1913. Impulz vzešel od místního spolku vysloužilých vojáků (Verein gedienter Soldaten) a vypracováním byl pověřen liberecký sochař Hermann. Slavnostní osazení pomníku plastikou dítěte gratulujícího císaři však zmařila první světová válka a stát tak zůstal pouze podstavec. Ten posléze v roce 1926 doplnila elegantní neoklasicistní bronzová mísa na oheň, navržená Leopoldem Bauerem a ke slavnostnímu odhalení pomníku došlo za účasti předních občanů obce 17. října 1926.

Kde pomník stál

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

[IMG]

Slavnostní odhalení pomníku dne 17.10.1926.

www.maffersdorf.de.jpg

[IMG]

Výřez z databáze Architektenlexikon Wien - profil architekta Leopolda Bauera se zmínkou o pomníku.