RSS Facebook

Karta stavby 

Domov učňů

 
Budovcova, Jestřábí | Liberec - Staré Město
Biberstein Gasse, Habicht Gasse
GPS: 50°46'31.341"N, 15°3'25.254"E
Autor:
Karl Kerl (1933)
Spoluautor:
Vladimír Balda (2009 - 2010)
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
1933 - 1933
Sloh:
Konstruktivismus
Aktuální název:
Budova F Jedličkova ústavu
Historický název:
Lehrlingsheim der Stadt Reichenberg
O stavbě

Domov učňů čp. 930–I (dnes součást Jedličkova ústavu) byl postavený dle projektu městského architekta Karla Kerla roku 1933 v Budovcově ulici. V přízemí se nacházela provozní část a jídelna pro 150 strávníků, další dvě patra internátu sloužila k ubytování učňů a vychovatelů. Poslední, ustupující patro se využívalo pro turistickou ubytovnu. Konstruktivistická budova se střídmou fasádou se odlišuje od okolní tradicionalistické zástavby. Budova posléze prošla řadou necitlivých úprav, kterým se částečně podařilo setřít její elegantní vzhled (zejména ahistorická masivní mansarda). Relativně nedávno se však podařilo objekt částečně rehabilitovat díky projektu zastřešení terasy od Vladimíra Baldy (2009, realizace 2010), který navazuje částečně na původní řešení dvorního traktu. Konstrukce zastřešení je tvořena řadou ocelových rámů (profil HEA), které jsou ukotveny (vetknuty) do základových patek z betonu. Každý rám je bodově přikotven k fasádě přilehlé budovy F. Ve vodorovném směru jsou rámy vzájemně spojeny ocelovou konstrukcí ve tvaru písmene „V“ z uzavřených profilů (jäkl) obdélníkového tvaru. Ocelová konstrukce je doplněna vodorovnými dřevěnými krokvemi, které podporují základní konstrukci a současně chrání krytinu z polykarbonátových desek před průrazem ze střechy padajícího sněhu nebo ledu. Všechny konstrukce jsou pozinkovány a s montovanými spoji.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1933., Reichenberg: Die Stadt Reichenberg 1933
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Původní vzhled domova učňů

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1933

[IMG]

Dobový snímek schodiště

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1933

[IMG]

Dobový snímek jednoho z pokojů

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1933

[IMG]

Pohled na dvorní průčelí s přístavbou zastřešení od Vladimíra Baldy

Foto Aleš Jungmann

[IMG]

Pohled na terasu

Foto Aleš Jungmann

[IMG]

Detail terasy

Foto Aleš Jungmann

[IMG]

Detail terasy

Foto Aleš Jungmann