RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Karl Kerl

 

1892 Skalná u Chebu

O autorovi

Architekt a stavební rada Karl Kerl po studiích na Německé vysoké škole technické v Praze začal od roku 1918 působit na územně plánovacím oddělení města Liberce. Patřil mezi radikální nacionalisty a o jeho postojích svědčí celá řada událostí. Roku 1933 se stal z politických důvodů předsedou uměleckého spolku Metznerbund, aby zmařil záměr bývalého vedení pronajmout výstavní síň Levé frontě, která chtěla v Liberci uspořádat výstavu levicové literatury. O rok později pro změnu vedl bouřlivou polemiku s libereckým muzeem, kterému vyčítal, že se málo inspiruje výstavami v sousedním Německu. Kromě své architektonické praxe se věnoval přednáškové činnosti, výtvarné kritice a psaní odborných textů, zaměřených na historii a stavební vývoj Liberce.

Literatura

SOkA Liberec, AM Liberce díl 14. - D - Osobní spisy, Kerl Karl-stavební rada,, inv. č. 308, sign. 307/18
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky.
; Liberec: Knihy 555 2011.

Stavby autora

[IMG]

1917 Krematorium a urnový háj

[IMG]

1927 Městské sídliště na Jeřábu

[IMG]

1927 Městské sídliště na Králově Háji

[IMG]

1933 Domov učňů