RSS Facebook

Karta stavby 

Městské sídliště na Jeřábu

 
Americká, Beskydská | Liberec - Jeřáb
Kranich
GPS: 50°45'33.759"N, 15°2'17.197"E
Autor:
Karl Kerl
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1920 - 1927
Sloh:
Tradicionalismus
Historický název:
Städtische Siedlung am Kranich
O stavbě

Sídliště na Jeřábu, vybudované dle návrhu architekta Karla Kerla v letech 1920–27, kdy bylo postaveno několik tří- a čtyřpodlažních domů, obsahujících asi 80 bytů, představovalo hlavní městský meziválečný sociální podnik. Přestože výstavba tohoto typu nedosahovala takového objemu, jako v sociálnědemokratickém Ústí nad Labem, magistrátu se podařilo tímto způsobem alespoň částečně zmírnit kontinuální bytovou krizi. Kerlova nacionalistická orientace se projevila na formální stránce domů, vycházejích z tradicionalistického proudu blízkého heimatstilu.Na sídliště navázala souběžně budovaná obytná kolonie stavebního družstva Deutsche Gemeinnützige Bau- und Wohnunggennossenschaft, které postavilo dle projektu Ernsta Schäfera v letech 1923–25 patrové řadové domy o 100 bytech.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1921., Reichenberg: Die Stadt Reichenberg 1921
SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce, Kleinwohnungen am Kranich, kat. č. 1099 sig. O-17a
SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce, Stavební plán, Wohnungsbauten der Stadt Reichenberg in Stadtteil Kranich, kat. č. 1094, sign. O17
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Řez jedním z domů

SOkA Liberec

[IMG]

Půdorys prvního patra jednoho z bloků

SOkA Liberec

[IMG]

Řez blokem A

SOkA Liberec

[IMG]

Řez blokem B

SOkA Liberec

[IMG]

Situace

SOkA Liberec

[IMG]

Výkres průčelí jednoho z domů

SOkA Liberec

[IMG]

Celková situace sídliště

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1921

[IMG]

Perspektivní skica vnitrobloku

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1921

[IMG]

Kresba s pohledem na sídliště

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1921

[IMG]

Schématická kresba obytného bloku

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1921

[IMG]

Dobový snímek obytného bloku

KERL, Karl. Reichenberg. Reichenberg 1929.

[IMG]

Pohled do vnitrobloku na dobovém snímku

KERL, Karl. Reichenberg. Reichenberg 1929.

[IMG]

Pohled z Anglické ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail průjezdu do vnitrobloku z Americké ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Průčelí do Americké ulice

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled na obytný blok z Americké ulice

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Pohled na průjezd z vnitrobloku

Foto J. Zeman

[IMG]

Průčelí obrácené do vnitrobloku

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do vnitrobloku

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vstupu do jedné obytné sekce

Foto P. Freiwillig