RSS Facebook

Karta stavby 

Městské sídliště na Králově Háji

 
Králův háj - Čapkova | Liberec - Kristiánov
Silcher Strasse, Pestalozzi Strasse
Autor:
Karl Kerl
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1927 - 1927
Sloh:
Heimatstil
Historický název:
Städtische Siedlung Königsbuch
Lidový název:
Králák
O stavbě

Se stavbou městského sídliště Králův Háj se započalo v roce 1927 a spolu s Karlem Kerlem se na něm podílel stavitel Anton Hoffman. Inspiračním zdrojem byla v tomto případě lidová architektura, čímž se podařilo docílit malebného dojmu, kterým působí sídliště dodnes. Kerlovi se podařilo úspěšně vyhnout přílišné typizaci a zástavbu v duchu zahradního města vhodně a citlivě zapojit do okolního krajinného rámce. Vysokou úroveň má zejména urbanistické řešení, srovnatelné s kvalitami „Liebiegova městečka“. Rodinné domky posléze doplnilo na severní straně Čapkovy ulice šest řadových, dvoupatrových domů.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Paralela

Střekovská obecní kolonie v Ústí nad Labem - Střekově architekt Rudolf Geissler (1933)

Literatura

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1927., Reichenberg: Die Stadt Reichenberg 1927
Wohnhäuser..Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus 1934.
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Půdorys.

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1927

[IMG]

Skica jednoho z domů.

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1927

[IMG]

Kresba jednoho z domů.

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1927

[IMG]

Dobový snímek sídliště.

Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1927

[IMG]

Celkový pohled na sídliště na dobovém snímku.

KERL, Karl. Reichenberg 1929.

[IMG]

Dobový snímek, na němž je patrná zřetelná inspirace lidovou architekturou.

KERL, Karl. Reichenberg 1929.

[IMG]

Zástavba v Čapkově ulici na dobovém snímku.

Wohnhäuser. Reichenberg: Sudetendeutscher Verlag Franz Kraus 1934.

[IMG]

Pohled do ulice Králův Háj, současný stav.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Pohled do ulice Králův Háj, současný stav.

Foto J. Zeman.

[IMG]

Typická zástavba sídliště.

Foto J. Zeman.