RSS Facebook

Karta stavby 

Ruprechtický reprezentativní dům

 
nám. Míru 464 | Liberec - Ruprechtice
Ruppersdorf
GPS: 50°47'23.287"N, 15°4'3.633"E
Autor:
Franz Radetzky
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1929 - 1929
Sloh:
art deco
Historický název:
Ruppersdorfer Hof
Lidový název:
Repre Rupre
O stavbě

Ruprechtický reprezentativní dům (Ruprechtický dvůr) byl postaven na nároží dnešního Náměstí Míru a Hroznové ulice. Třípodlažní objekt je kvalitní ukázkou meziválečné výstavby v duchu art deco. Investorem byl údajně Adolf Simon, pro kterého architekt Radetzky postavil i vily ve Zhořelecké (1926-27), Pavlovické (1927) a Bendlově ulici (1928-29). Fasády zdobí bohatý art decový dekor a nechybí ani signatura autora. Dominantním prvkem rozložité budovy je nárožní arkýř s rokem dokončení stavby (1929) a trojúhelníkově zakončené schodišťové rizality, rytmizující fasádu. V suterénu se nalézá někdejší vinárna (dnes restaurace) s unikátně zachovaným pozoruhodným interiérem s bizarními dřevořezbami a vitrážemi s pijáckou tématikou, o které se traduje, že je kopií věhlasné vinárny v Drážďanech, zaniklé při bombardování v roce 1945.

V patře s výkladcovým zasklením byl situován bar s kavárnou a zbylá podlaží byla využívána k nájemnímu bydlení. Mimo to se v budově nacházela i služebna policie. Další pátrání po historii budovy znesnadňuje fakt, že se bohužel nedochovala původní plánová dokumentace.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Petra ŠTERNOVÁ: karta Ruprechtický reprezentační dům (původně Ruprechtický dvůr), obsažená ve výstupu Plošného průzkumu, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století za rok 2007, uloženo v evidenčních sbírkách NPÚ ÚOP v Liberci.

[IMG]

Historický snímek

Roman KARPAŠ (ed.), Kniha o Liberci, Liberec 1996, s. 580

[IMG]

Dobová pohlednice

www.ruprechtice.cz

[IMG]

Celkový pohled

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Pohled z náměstí Míru

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Arkýř severozápadního průčelí

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Pohled od severovýchodu

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Celkový pohled

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Vstup na západním průčelí

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

vstup na severním průčelí

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Interiér někdejší vinárny

Foto J. Zeman

[IMG]

Sloupek ve vinárně

Foto J. Zeman

[IMG]

Jeden z vyřezávaných maskaronů

Foto J. Zeman

[IMG]

Jeden z vyřezávaných maskaronů

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail táflování

Foto J. Zeman

[IMG]

Ozdobné svítidlo

Foto J. Zeman

[IMG]

Jedna z vitrají

Foto J. Zeman

[IMG]

Jedna z vitrají

Foto J. Zeman

[IMG]

Vitraj s pořekladem

Jedna z vitrají

[IMG]

Vitraj s pořekladem

Jedna z vitrají

[IMG]

Vitraj s pořekladem

Foto J. Zeman

[IMG]

Figurální svítidlo

Foto J. Zeman

[IMG]

Někdejší bar s výčepem

Foto J. Zeman