RSS Facebook

Karta stavby 

Areál bývalého kapucínského hospice s kostelem sv. Máří Magdaleny

 
Jungmannova 333 | Liberec - Jeřáb
Keilsberg
GPS: 50°46'4.501"N, 15°2'52.600"E
Autor:
Max Kühn - (Kühn u. Fanta)
Autor:
Heinrich Fanta - (Kühn u. Fanta)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1909 - 1911
Sloh:
neobaroko se secesními prvky
O stavbě

Bývalý kapucínský hospic s kostelem sv. Máří Magdaleny je nejmladším kapucínským konventem na našem území. Vybudován byl z iniciativy baronky Marie Pauliny von Liebieg, příslušnice rodiny nejvýznamnějších libereckých textilních magnátů. Díky skořepinovým železobetonovým klenbám, které jsou zavěšeny na unikátním ocelovém krovu využívajícím systému příhradových vazníků, bylo docíleno jejich značného převýšení vůči přízemí s bočními kaplemi. Pozoruhodným technickým prvkem je podlahový systém vytápění kostela průduchy, vedenými do prostoru lodi z kotelny v suterénu pod kněžištěm. Po formální stránce kostel vychází z místní pozdněbarokní a klasicistní architektury, umně kombinované se secesními prvky. Dispozici ovlivnilo bavorské prostředí, jež se projevilo uplatněním půdorysného typu Wandpfeilerkirche. Kostel je jednolodní stavba s bočními kaplemi, půlkruhově uzavřeným presbytářem a výrazným vstupním průčelím s předsazeným sloupovým portikem lemovaným dvojicí věžiček. S přilehlou budovou někdejšího hospicu je kostel propojen krytou chodbou. Rozlehlá zahrada obklopující konvent sloužila dle dochovaných fotografií z části jako městský park, a tak se zde můžeme setkat s atypickým řešením veřejných toalet, pro které byl využit prostor pod schodišťovou rampou po straně kostela.

Možný předobraz

Univerzitní kostel (Kollegienkirche) v Salcburku (1707), J. B. Fischer von Erlach

Kde chrám najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Kaiser Franz Josef I. Jubiläumskirche in Reichenberg, Reichenberger Seelsorge-Nachrichten 10. 6. 1911
Kaiser Franz Josef I. – Jubiläumskirche in Reichenberg,Wiener Bauindustrie Zeitung 28, 1911, s. 152–153, 156, taf. 33
Kaiser Franz Josef I. – Jubiläumskirche in Reichenberg,Wiener Bauindustrie Zeitung 29, 1912, s. 405–407, taf. 97, 98
RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.

Literatura a prameny

DOBIÁŠ, Josef: Liberecké chrámy, Liberec 1983
DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
PROCHÁZKA, Josef:
Liberecké kostely-informační publikace. Liberec: Propagační ústav Beroun 1946. s. 10
RÜCKER, Friedrich: Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.
ŘIČÁNKOVÁ, Alena: Sakrální architektura Maxe Kühna a Heinricha Fanty v Liberci. Praha 2010. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.
ŘIČÁNKOVÁ, Alena; ZEMAN, Jaroslav: Areál kostela sv. Máří Magdaleny, stavebně-historický průzkum. Liberec: [s. n.] 2010.
ŘIČÁNKOVÁ, Alena; ZEMAN, Jaroslav: Historie a současná podoba bývalého kapucínského hospice v Liberci. In Památky Libereckého kraje 2009. Liberec: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 2009. s. 6-31
SOA Litoměřice, fond Kapucíni Liberec 1877–1950
SOkA Liberec, AM Liberce díl 13, Církevní záležitosti, Kostel sv. Maří Magdaleny 1909–1916 – Jubilejní stavba kostela za finančního přispění Marie Pavlíny Liebiegové (2 svazky), inv. č. 102, sign. 42, kart. 17
Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 333-III
TECHNIK, Svatopluk: Liberecké domy hovoří I. Liberec 1992, s. 58

Odkazy

Stručné informace z přednášky o kostele v Krajské vědecké knihovně v Liberci:
www.kvkli.cz

Současnost:
www.nasliberec.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Liberecký deník:
liberecky.denik.cz

ASB Portál:
www.asb-portal.cz

Poškozené a zničené kostely a kaple:
www.znicenekostely.cz

[IMG]

celkový pohled

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

celkový pohled na kostel

Wikipedia

[IMG]

Hlavní průčelí kostela

Foto: I. Rous

[IMG]

Mariánská kaple

Foto: A. Řičánková

[IMG]

Budova konventu se spojovací chodbou

foto: A. Řičánková

[IMG]

Varhaní kruchta

foto: A. Řičánková

[IMG]

Kněžiště s hlavním oltářem

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Interiér spojovací chodby

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Konstrukce ocelového krovu

foto: I. Rous

[IMG]

Někdejší kaple, na jejímž místě vyrostl kostel

SOkA Liberec

[IMG]

Hlavní průčelí kostela na archivním snímku.

archiv J. Zemana

[IMG]

Nerealizovaný plán kostela sv. Máří Magdaleny publikovaný v monografii Maxe Kühna.

Repro z: Friedrich RÜCKER: Ing. Prof. Max Kühn, Wien-Berlin 1930, s. 7

[IMG]

Nerealizováný plán kostela s konventem ze srpna 1909

SOA Litoměřice

[IMG]

Nerealizováný plán kostela z 27. října 1909. Řez.

SOkA Liberec

[IMG]

Plán kapucínského konventu z května 1911

SOkA Liberec

[IMG]

Nedatovaný plán realizovaných toalet pod terasou bočního vstupu do kostela.

SOkA Liberec

[IMG]

Silueta průčelí s nerealizovanou ohradní zdí a toaletami z ledna 1910.

SOkA Liberec