RSS Facebook

Karta stavby 

Frýdlantská radnice

 
nám. T. G. Masaryka 37 | Frýdlant
Altmarkt, nám. T. G. Masaryka, Stalingradské nám., Náměstí Vítězného února
GPS: 50°55'19.524"N, 15°4'42.573"E
Autor:
Franz von Neumann
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1893 - 1896
Sloh:
severská neorenesance
Historický název:
Neues Rathaus
O stavbě

Vliv nové Liberecké radnice byl natolik dalekosáhlý, že dle libereckého vzoru začala své staré radnice přestavovat či nahrazovat novostavbami i okolní města. Nejvýrazněji se tento trend projevil ve Frýdlantě, bývalém centru panství, kde až úzkostlivá snaha vyrovnat se Liberci vyvrcholila angažováním architekta Franze von Neumanna. Frýdlantská radnice ve svém projevu vykazuje řadu paralel s libereckou, i když je skromnějších rozměrů a je na ní rovněž použito forem německé neorenesance, vycházejících ze slezské a severoněmecké cihlové architektury.

Stavba budovy, která měla být ukázkou síly místního průmyslu, byla zahájena v roce 1893 na místě čtyř zbořených domů a hlavním investorem byla stejně jako v Liberci místní spořitelna. Stará renesanční radnice ve středu náměstí byla zbourána o rok později. Oproti okolní maloměstské zástavbě je budova značně převýšená a tak lze předpokládat, že se patrně zprvu počítalo po vzoru blízkého Liberce s plošnou asanací náměstí. Ve středu trojkřídlé stavby na půdorysu písmene U je situováno centrální nádvoří, přístupné bočním průjezdem. Nejhonosnějším prostorem radnice je vedle obřadní síně vstupní hala ve zvýšeném přízemí, zaklenutá křížovými klenbami se dvěma řadami sloupů.

Autorem busty Albrechta z Valdštejna, umístěné na schodišti, byl raspenavský sochař Heinrich Scholze a náročná vitrážová okna, financovaných místními průmyslníky, zhotovil Johann Ressel. Vedle kanceláří městské správy se v nové budově usídlil rovněž místní záložní spolek, městská spořitelna, policie s ohlašovacím úřadem a nechyběl ani byt správce.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Předobraz

Liberecká radnice (1888-93), Franz von Neumann

Literatura

ANDĚL, Rudolf a kol. Frýdlantsko: minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. Liberec: Nakladatelství 555, 2002. 240 s. ISBN 80-86424-18-9.
NEVRLÝ, Miloslav a VINKLÁT, Pavel D. Album starých pohlednic - Frýdlantsko = Album alter Ansichtskarten des Bezirkes Friedland. Vyd. 1. Liberec: Knihy 555, 2009. 156 s. ISBN 978-80-86660-30-1.
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

Odkazy

111 let frýdlantské radnice - dílo Franze von Neumanna:
krkonose.krnap.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

Arnoldova veduta Frýdlantu v Rohnově kronice z roku 1763 se starou radnicí uprostřed náměstí.

[IMG]

Výřez z plánové dokumentace, hlavní průčelí.

Stavební archiv města Frýdlant

[IMG]

Hlavní vstup do radnice na historické pohlednici.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Nová radnice krátce po dostavbě, v popředí stále stojí stará renesanční radnice.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Celkový pohled.

Wikipedie.cz

[IMG]

Městský znak na štítu hlavního průčelí.

mesto-frydlant.cz

[IMG]

Vstupní hala.

Wikipedie

[IMG]

Vitrážové okno v hale.

Wikipedie

[IMG]

Obřadní síň.

mesto-frydlant.cz