RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Urbanistická studie TEXTILANA

12. 09. 2014 | V akademickém roce 2013/2014 vznikly na Fakultě umění a architektury TU v Liberci urbanistické studie rekultivace území Textilany, pod vedením doc. Jiřího Klokočky. Obsahem je výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanizace terénu bývalé Textilany.

[IMG]

Jana Rotreklová: Revitalizace dolní části Nového města v Liberci

09. 05. 2014 | Už v polovině roku může začít výstavba několikapatrového bytového domu u proluky mezi Širokou a Papírovou ulicí. Tato neadekvátní výstavba je v poslední době hojně diskutována(např. ZDE). Odborníci se shodují, že na lokalitu by měla být v první řadě zpracována celková územní studie. Tomu dává za pravdu i stanovisko památkářů. Před časem jsme na našem webu představili diplomovou studii Jiřího Žida, ukazující, že s místem lze pracovat jinak a lépe. Podobný a uměřený přístup nyní přinášíme v další diplomové práci Jany Rotreklové z FA ČVUT v Praze.

[IMG]

Helena Pasáčková: Dolní centrum Liberce

04. 04. 2013 | Na Fakultě umění a architektury vznikla další diplomová práce, řešící důležité území části dolního centra v Liberci, vymezené třídou 1. máje, řekou Nisou, ulicí Košickou a komunikací R35. Navržená urbanistická struktura, měřítko i funkční náplň objektů v projektu dotváří spolu s dalšími zvolenými urbanistickými atributy – rehabilitovaným nábřežím řeky Nisy, hierarchizací veřejných, poloveřejných a soukromých prostor – citlivě zadané území města. Diplomovým projektem se nedávno zabývala i Rada architektů města Liberce.

[IMG]

Lenka Švábková: Chrastava - (staro)nová tvář

06. 03. 2013 | Po delší odmlce představujeme opět něco ze studentských projektů. Diplomová práce Lenky Švábkové byla pro Chrastavu přínosem, o čemž svědčí přítomnost zástupců města při její obhajobě. Práce byla zpracována v uplynulém semestru jako vlastní zadání na Fakultě umění a architektury TU v Liberci.

[IMG]

Jiří Žid: Srdce Liberce

01. 06. 2012 | V únoru 2010 na Fakultě umění a architektury TUL obhájil Jiří Žid svou diplomovou práci věnovanou jeho rodnému městu a chátrající čtvrti kolem tzv. Papírového náměstí, o níž nedávno psal i Liberecký deník.

[IMG]

Gabriela Králová: Liberec - Soukenné náměstí

27. 03. 2012 | V letním semestru 2009 v rámci ateliérového zadání Ing.arch. Adama Gebriana na Fakultě umění a architektury TUL bylo zpracováváno téma problémy a příležitosti Liberce.

[IMG]

Jiří Němeček: Liberec - Perštýn

20. 03. 2012 | V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

[IMG]

Petra Rosová a Aleš Vojkůvka : Liberec - Území vlakového nádraží

18. 03. 2012 | V zimním semestru 2011 v rámci ateliérového zadání prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela na Fakultě umění a architektury v Liberci bylo zpracováváno téma území vlakového nádraží v Liberci.

[IMG]

Václav Hájek: Liberec - Území vlakového nádraží

16. 03. 2012 | V zimním semestru 2011 v rámci ateliérového zadání prof. Ing.arch. akad.arch. Jiřího Suchomela na Fakultě umění a architektury v Liberci bylo zpracováváno téma území vlakového nádraží v Liberci.

[IMG]

Libor Mládek: Liberec - autobusové nádraží

19. 10. 2011 | V letním semestru 2009 v ateliéru Adama Gebriana na Fakultě umění a architektury v Liberci se několik studentů zabývalo problematikou a možnostmi, které nabízí Liberec.

[IMG]

Michaela Dlouhá: Liberec - Perštýn – Park slunečních odrazů

18. 10. 2011 | V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

[IMG]

Iveta Doležalová: Liberec - Perštýn

22. 09. 2011 | V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement. V soutěži zvítězil projekt bytového komplexu Ivety Doležalové z Fakulty architektury VUT v Brně, která však tento semestr absolvovala na TU v Liberci.

[IMG]

Pavel Deržmíšek: Liberec - Perštýn

22. 09. 2011 | V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement. Projekt "Prasklina" Pavla Deržmíška z Fakulty architektury VUT v Brně, který však tento semestr absolvoval na TU v Liberci, se umístil na 3. místě.

[IMG]

Vojtěch Jemelka: Liberec - Perštýn

22. 09. 2011 | V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.

[IMG]

Filip Landa: Liberec - Perštýn

21. 09. 2011 | V letním semestru 2010 byla vypsána studentská soutěž ve spolupráci Fakulty umění a architektury v Liberci, italské univerzity Politecnico di Milano a firmy ECE Projektmanagement.