RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Doteky moderny na periferii

27. 11. 2023 | Již před časem vydala Technická univerzita v Liberci česko-německou publikaci DOTEKY MODERNY NA PERIFERII / BERÜHRUNGEN DER MODERNE AN DER PERIPHERIE, na které jsme se podíleli.

Kniha je součástí pokračování výzkumu TOPOMOMO, jehož první část probíhala již před devíti lety. Projekt „TOPOMOMO – Experimentální území moderny“ se zabývá meziválečnou architekturou v česko-saském příhraničí. Jedná se o projekt spolupráce mezi Nadací Schminkeho dům (Stiftung Haus Schminke) ze saské Lobavy (Löbau) a Technickou univerzitou v Liberci. Knihu si můžete nyní v elektronické podobě přečíst i na našem webu.

[IMG]

Die Ökonomisierung des Raums

07. 03. 2022 | Představujeme čtenářům publikaci v němčině z pera kunsthistorika Richarda Němce Die Ökonomisierung des Raums o plánování a stavění ve střední a východní Evropě pod vládou národních socialistů v letech 1938 až 1945.

[IMG]

Příběh paneláku v Libereckém kraji

03. 07. 2017 | Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představuje exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

[IMG]

Přelet nad hypermarketovým hnízdem

16. 02. 2016 | Řada západoevropských metropolí se již poučila a ve snaze minimalizovat negativní dopady hypermarketů sestavuje podrobné plány, kolik nových obchodů si město může dovolit a za jakých podmínek. V Česku naproti tomu snahy o usměrňování obřích prodejen zatím odmítáme, nejčastěji s poukazem na všeřešící volnou ruku trhu. Hypermarketové řetězce mají také obrovskou ekonomickou moc a z ní vyplývající moc politickou. Dalším faktorem, který jim pomáhá při vítězném tažení našimi městy, bývá nízký zájem občanů o dění ve své obci. Ale i tehdy, když občané vyjádří svůj nesouhlas, prosazují zástupci obcí zájmy řetězců bez ohledu na veřejné mínění a někdy i bez ohledu na zákony. Dokládají to případy popsané v této publikaci, které bohužel nejsou ojedinělé.

[IMG]

Liberecké vertikály

03. 08. 2015 | Výstava o nejznámějších výškových stavbách v Liberci /

1. 10 – 2. 11. 2014 /

Slavnostní vestibul Severočeského muzea v Liberci /

Výstava byla uspořádána v rámci projektu Topografie staveb moderní architektury (TOPOMOMO) financovaného z programu přeshraniční spolupráce Cíl3 Česko-Sasko pod vedením kooperačního partnera Technické univerzity v Liberci, za využití materiálů portálu Liberec:Reichenberg.net.

[IMG]

Malý generel KNL

06. 04. 2015 | V Liberci se pomalu a bez patřičného zájmu veřejnosti schyluje k obrovským investičním a stavebním akcím v areálu nemocnice. Rozvoj nemocnice je jistě potřebný a bez zásahů do stávající stavební struktury se neobejde. Otázkou však zůstává, nakolik razantní tyto zásahy musejí být. Jaroslav Zeman ve svém článku poukazuje na hodnotnou architekturu skrytou uvnitř stávajícího nemocničního areálu. Zde prinášíme objemovou studii architekta Antonína Nováka z renomovaného studia DRNH, aby se veřejnost mohla seznámit s náznaky možného vývoje zmíněné lokality.

[IMG]

Průvodce kolébkou socialismu

30. 07. 2014 | Protože lze Liberec bez jakýchkoliv pochybností označit za "kolébku" dělnického hnutí na našem území, konala se v sobotu 14. 6. 2014 v prostorách Krajské vědecké knihovny kulturně vzdělávací akce "Společný odkaz Čechů a Němců v Liberci", jejíž součástí byla i komentovaná procházka městem. Ta se zaměřila zejména na památná místa i architektonické památky česko-německého dělnického a antifašistického hnutí. Jedním z výstupů vytvořených v rámci akce, na které spolupracoval i náš webový portál, je drobná publikace "PRŮVODCE KOLÉBKOU SOCIALISMU V ČECHÁCH", kterou si zájemci mohou přečíst v naší virtuální knihovně.

[IMG]

Sympozium mladých architektů a výtvarných umělců 1966

04. 03. 2014 | V roce 1966 se v Liberci sešli odborníci z Československa, Velké Británie, Francie a Polska na Mezinárodním pracovním symposiu mladých architektů a výtvarných umělců o využití volného času mládeže. Jednotlivé tvůrčí týmy složené ze sociologů, výtvarných umělců, architektů ale i psychologů se pokoušeli najít novou vizi pro Liberec a ve svých projektech řešili urbanistický evergreen města, tzv. dolní centrum. Třebaže některé projekty byly skutečně radikální, jsou zajímavé a inspirativní dodnes, což vyniká ještě více ve srovnání se současnou tristní podobou Soukenného náměstí a jeho okolí. Jediným realizovaným projektem který nakonec ze sympozia vzešel, byl bývalý obchodní dům Ještěd, barbarsky zbořený v roce 2009.

[IMG]

Palác Nisa

11. 09. 2013 | Expozitura pojišťovny Generali na Soukenném náměstí, dnešní palác Nisa je Lehmannovou největší mimopražskou realizací. O významu stavby svědčí i fakt, že jí byla věnována pozornost nejen ze strany místního a celostátního tisku, ale i časopisu Kunst und Handverk, který se orientoval na uměleckou tvorbu českých Němců. V prvním čísle časopisu se objevila zajímavá studie z pera místního architekta, předsedy libereckého Metznerbundu a stavebního rady Karla Kerla.

[IMG]

Architekten Lossow und Kühne

10. 06. 2013 | Pod titulem „Neue Werkkunst“ vycházel v letech 1925 - 1932, v nakladatelství Friedrich Ernst Hübsch (Berlin, Lipsko a Vídeň), rozsáhlý soubor monografií architektů. Jedna z monografií byla také věnována známé drážďanské kanceláři Lossow und Kühne s úvodním slovem významného německého urbanisty a teoretika architektury Wernera Hegemanna (1881-1936). Vedle soutěžních návrhů a řady realizací v Německu jsou v knize publikovány i dvě liberecké stavby, vila Oskara Jakoba a rezidence Luize Holdinghausenové.

[IMG]

Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury

22. 01. 2013 | V uvolněném r. 1968 vyšel v časopise Architektura ČSSR článek Vítězslava Procházky s prozaickým názvem Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury. Nabízíme našim čtenářům oscanovaný dokument, prosíme omluvte jeho sníženou kvalitu.

[IMG]

Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury

28. 10. 2012 | Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vydaly v roce 2010 publikaci Ještěd/evidence hodnot poválečné architektury.

[IMG]

20 let práce KPÚ v Ústí nad Labem

09. 08. 2012 | Přinášíme unikátní publikaci z roku 1969 vydanou u příležitosti 20 let práce Krajského projektového ústavu. Podívejte se, kdo jsou autoři sídlišť Králův háj, Ruprechtice, Pod nádražím nebo Na Bídě. Kdo stavěl obytný a obchodní dům v Revoluční ulici nebo pověstný „Wolkerák“. A kdo je autorem zimního stadionu, dnes tolik diskutované Svijanské arény.

[IMG]

Mladí architekti Ústí n.L. - Liberec 1987

09. 06. 2012 | Přinášíme vskutku unikátní publikaci ještě z doby normalizace: Mladí architekti Ústí n.L. - Liberec. Dokument obsahuje strhující předmluvu Karla Hubáčka. Můžete se podívat, co v roce 1987 projektovali a jak vypadali v Liberci dosud působící architekti jako např. Jiří Buček, Pavel Janoušek, Radim Kousal, Josef Patrný, Petr Stolín, Antonín Vyhlídal nebo zpracovatel současného územního plánu Jiří Plašil. Pro naše čtenáře publikujeme pouze libereckou část tohoto dokumentu. Tu ústeckou si budete moci brzy přečíst na spřízněném webu Ústí///Aussig.net

[IMG]

Innen-Dekoration - Haus Stross

25. 04. 2012 | Strossova vila od architekta Thilo Schodera patří k tomu nejlepšímu, co v Liberci kdy vzniklo. Přinášíme unikátní článek o vile v prestižním periodiku Innen-Dekoration z roku 1927.

[IMG]

Petr Vaďura: Studie "Střed města"

29. 03. 2012 | V rámci aktuální diskuze o městském centru a nedávno publikované knize Střed Liberce v proměnách staletí přinášíme k nahlédnutí unikátní materiál. Petr Vaďura: Studie „Střed města“ a její místo ve vývoji kontextu názoru na problematiku městského centra v Liberci, strojopis, datováno prosinec 1972 – březen 1973, soukromý archiv rodiny Vaďurovy.

[IMG]

Katalog Výstavy českých Němců

29. 02. 2012 | Velkolepá Výstava českých Němců, jeden z nejvýznamnějších podniků na Liberecku, měla být důkazem vyspělosti českých Němců. Přinášíme unikátní katalog výstavy se spoustou obrázků...

[IMG]

Liberecká výšina

20. 02. 2012 | Liberecká výšina patří spolu s televizním vysílačem a horským hotelem na Ještědu a Strossovou vilou ke stavbám s nejčetnějším výskytem v online databázích. Zde si můžete přečíst zajímavou monografii, vydanou ke čtyřicetiletému výročí stavby.

[IMG]

Výstava českých Němců v deníku Reichenberger Zeitung 1906

08. 02. 2012 | Velkolepá Výstava českých Němců, jeden z nejvýznamnějších podniků na Liberecku, měla být důkazem vyspělosti českých Němců. Zde si můžete prolistovat speciální přílohu deníku Reichenberger Zeitung, vydanou ku příležitosti slavnostního otevření výstavy.

[IMG]

Střed Liberce v proměnách staletí

10. 01. 2012 | Čtenářům Liberec:Reichenberg.net exkluzivně nabízíme možnost přečíst si (příp. stáhnout) naši novou monografii, zabývající se vývojem libereckých center.

[IMG]

Karel Hubáček - pocta ČKA

25. 11. 2011 | Ve věku 87 let zemřel ve středu 23. 11. 2011 po dlouhé nemoci Karel Hubáček, jedna z nejvýznamnějších osobností české architektury 20. století a autor s nejvyšším počtem výskytů v databázích na stránkách Liberec:Reichenberg.net. Přinášíme obsáhlou výpověď o jeho díle a životě, vydanou u příležitosti pocty ČKA v roce 2005.

[IMG]

Herrenhaus Ginskey in Maffersdorf

14. 11. 2011 | Mimořádně honosnou vilu ve Vratislavicích obklopenou rozsáhlým krajinářským parkem si nechal postavit člen významné průmyslnické rodiny a prezidenta libereckého muzejního kuratoria Willy Ginzkey. Přinášíme článek, který byl v roce 1898 publikován v Zentralblatt der Bauverwaltung.

[IMG]

Friedrich Rücker: Ing. Prof. Max Kühn

11. 10. 2011 | Max Kühn patří k významným osobnostem liberecké architektury. V roce 1903 přišel do Liberce, stal se profesorem na Státní průmyslové škole a současně zahájil svou projekční činnost (společně s H. Fantou). Stavební rada Friedrich Rücker je autorem úvodního slova k pubikaci z r. 1930, věnované 25 letům Kühnovy činnosti v Liberci. Přinášíme Vám tento vzácný dokument v originále.

[IMG]

Městské lázně v Reichenberger Zeitung 1902

20. 09. 2011 | Městské lázně (Lázně Františka Josefa I.) v Liberci jsou jednou z nejvýznamnějších památek města. V letech 1900 - 1902 je podle projektu vídeňského architekta Petera Paula Branga realizoval liberecký stavitel Adolf Bürger. Byly postaveny k příležitosti oslavy 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. Přinášíme originální článek Das neue Kaiser Franz Josefsbad in Reichenberg, jak vyšel v novinách Reichenberger Zeitung 16. 3. 1902