RSS Facebook

Karta stavby 

Radnice

 
nám. Dr. E. Beneše 1 | Liberec - Staré Město
Altstädter Platz, Adolf Hitler Platz, Náměstí bojovníků za mír
GPS: 50°46'10.412"N, 15°3'29.861"E
Autor:
Franz von Neumann
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1888 - 1893
Sloh:
severská neorenesance
Historický název:
Neues Rathaus
O stavbě

Nejambicióznějším stavebním podnikem dynamicky se rozvíjejícího Liberce byla nová radnice, jeden z nejmonumentálnějších a nejvýstavnějších objektů svého druhu v celých Čechách. Hlavním důvodem pro výstavbu byla ambiciózní přestavba starého centra a tristní stav staré renesanční radnice. Proto od padesátých let 19. století začal magistrát vykupovat domy na severní frontě náměstí a roku 1881 začal s jejich demolicí. Stavba nové radnice představovala manifestaci sebevědomého Liberce a podílela se na ní většina významných institucí a osobností města, mj. Liberecká spořitelna a průmyslník Franz Liebieg. S přípravami se začalo v roce 1886, kdy byl pro stavbu radnice magistrátem zřízen stavební výbor, na jehož popud byli osloveni významní, německy hovořící architekti (mj. Paul Wallot, Georg von Hauberrisser, Hermann Ende a Wilhelm Böckmann, Franz von Neumann, Ludwig Tischler, Andreas Streit či Alexander Wielemans von Monteforte z Vídně). Vítězem se stal nakonec Franz von Neumann se svým monumentálním vertikálním projektem ve formách zaalpské renesance, odvolávajícím se na radnici vídeňskou. Součástí náročných exteriéru je sochařská výzdoba vídeňského sochaře Theodora Friedla. Nad vstupním portálem je reliéf s motivem založení staré a nové radnice, zobrazující nejdůležitější osoby spjaté se stavbou (stavitel Marcus Spacio, majitelka panství Kateřina z Redernu, starostové Kryštof Hentschel a Karl Schücker, architekt Franz Neuman a radní Ferdinand Felgenhauer). Zadní průčelí obrácené k divadlu zdobí tři rozměrné reliéty pod okny obřadní síně (textilní výroba ve městě, alegorie holdování městu Liberci a obchodní styky Liberce se světem).

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Předobrazy

Vídeňská radnice (1872-83), Friedrich von Schmidt (1867-1909)
Nová radnice v Mnichově (1867-1909), Georg von Hauberrisser

Literatura

BÍLKOVÁ, Libuše (et al.). Liberecká radnice. Liberec: Dialog 1993
KARPAŠ, Roman a kol. Kniha o Liberci. Liberec: Dialog 1996
KERL, Karl (Hrsg.). Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper: Eine Sammlung von Darstellungen der sudetendeutschen Städte und Bezirke und ihrer Arbeit in Wirtschaft, Finanzwesen, Hygiene, Sozialpolitik und Technik. Band 1, Reichenberg. Berlin: Deutscher Kommunal-Verlag 1929
MOHR, Jan. Nová liberecká radnice (1893). In Ročenka Liberecké architektury. Liberec: Občanské sdružení Cesty: Fotoarchiv města Liberce 2005. s. 25-33
SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce. Soutěžní návrhy na stavbu nové radnice v Liberci (Neumann), kat. č. 1052 sig. K/74
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění

Odkazy

Katalog výstavy 115. výročí liberecké radnice:
www.kallib.cz

Virtuální prohlídka radnice:
www.virtualtravel.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

Hlavní průčelí

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

noční pohled

Wikipedia.cz

[IMG]

interiér vstupu

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Alegorie Liberce na olejomalbě Andrease Grolla. Hlavní schodiště.

Wikipedie

[IMG]

Zasedací síň

Wikipedie

[IMG]

Radnice na historické pohlednici

archiv J. Zemana

[IMG]

Stará a nová radnice.

SOkA Liberec

[IMG]

Bourání staré radnice.

SOkA Liberec

[IMG]

Zadní průčelí radnice s reliéfy pod okny zasedací síně na historické pohlednici

archiv J. Zemana

[IMG]

Liberecká radnice na historické pohlednici

archiv J. Zemana

[IMG]

zadní trakt divadla F. X. Šaldy, vzadu radnice

foto: Filip Landa 2011