RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Jana Fišera

 
Mošnova 509 | Liberec - Ruprechtice
Ruppersdorf
GPS: 50°47'5.674"N, 15°4'15.706"E
Spoluautor:
Jaroslav Fišer
Spoluautor:
Karel Fišer
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1933
Sloh:
Funkcionalismus
O stavbě

Na ranou, odborné i laické veřejnosti doposud neznámou realizaci bratří Fišerových v Ruprechticích poprvé upozornila Petra Šternová. Zřejmě nejhodnotnější a nejčistší funkcionalistická vila v Liberci má svým pojetím a dispozičním řešením velmi blízko k takřka současně budované Joskově vile v kolonii Baba. Nedatovaný projekt byl vypracován pravděpodobně v roce 1932 a stavba byla dokončena v květnu 1933 stavitelem Otakarem Pavlů z Horního Růžodolu. Vzhledem k původu obou architektů lze předpokládat, že se stavebníkem vily Janem Fišerem byli s největší pravděpodobností v příbuzenském vztahu. Tuto domněnku podporuje i fakt, že na situačním nákresu v rámci původní plánové dokumentace je jako soused a majitel sousední parcely č. 18 uváděn právě architekt Jaroslav Fišer. Čtyřpodlažní dům je situován v mírně svažitém terénu pod úrovní ulice. Hmota vily je tvořena dvěma kvádry nestejné výškové úrovně, čímž vznikla při podkroví na jižním a východním průčelí průběžná předsazená terasa. K severní fasádě se přimyká mírně vystupující schodišťový kubus, členěný dvojicí francouzských oken. V suterénu se nacházelo zázemím domu, zahrnující sklepy, prádelnu se sušárnou a garáž. Do přízemí se přes schodišťovou halu vcházelo do předsíně s toaletou. Z předsíně se vstupovalo do kuchyně s přilehlým pokojíkem pro služku a spíží a také do dvojice obytných místností s navazující koupelnou a předsazenou zaoblenou terasou. Patro pak opakovalo dispoziční schéma přízemí a v podkroví se nalézal zřejmě hostinský pokoj s terasou, přístupný skrze předsíň s toaletou. Bohužel vila byla nedávno poznamenána znehodnocujícími zasáhy, díky čemuž je současný stav pouze torzem původního řešení.

Paralela

Joskova vila v pražské kolonii Baba (1932)

Kde stavbu najdete

Google mapy

Literatura

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 509-XIV
ŠTERNOVÁ, Petra. Karta Obytný dům pro rodinu Fišerovu, obsažená ve výstupu Plošného průzkumu, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století za rok 2007, uloženo v evidenčních sbírkách NPÚ ÚOP v Liberci.
ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Jižní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Severní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Východní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Západní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Joskova vila v Praze

[IMG]

Suterén

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hlavní průčelí

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Celkový pohled na vilu

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Hlavní vstup

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci

[IMG]

Zadní trakt vily

Archiv digitální fotografie NPÚ ú.o.p. v Liberci